Gå til sidens indhold

Københavns Byret

12 aug 2022

Københavns Byret

Organiseret økonomisk kriminalitet med fiktive fakturaer

Københavns Byret har den 12. august 2022 afsagt dom i en sag om organiseret økonomisk kriminalitet i form af skatte- og afgiftsunddragelse begået ved udstedelse fiktive fakturaer mv.

To tiltalte blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder, og to andre tiltalte fik kortere straffe, som er gjort delvist betingede. De fire domfældte blev pålagt tillægsbøder på mellem ca. 1,7 mio. kr. og 8,5 mio. kr., og der skete rettighedsfrakendelse i forhold til fremtidig deltagelse i ledelsen af selskaber mv.

Alle de domfældte blev pålagt at betale erstatning til Skattestyrelsen vedrørende unddraget moms og skatter, og hos tre af de domfældte skete der konfiskation af udbytte og genstande.

En tiltalt blev frifundet, idet retten fandt, at anklagemyndigheden ikke havde løftet bevisbyrden i de forhold, som den pågældende var tiltalt for.

Sagen har journalnummer SS 2-30215/2020.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.