Gå til sidens indhold

Københavns Byret

13 jan 2023

Københavns Byret

Sagsbehandlingstiderne ved Københavns Byret stiger

Ansættelsesstop presser sagsbehandlingstiderne i vejret.

Københavns Byret går ind i 2023 med en foreløbig udsigt til bevillinger, der nødvendiggør en væsentlig reduktion af rettens aktiviteter. Indtil bevillingerne ligger fast i en kommende finanslov, har det derfor været nødvendigt at indføre et ansættelsesstop i Byretten.

Det gør, at der fra årsskiftet allerede nu er mellem 20 og 25 % færre dommerfuldmægtige og retsassessorer. Endvidere står retten foran at miste en dommerstilling i løbet af foråret 2023. På trods af dette er der fortsat udsigt til et større underskud på budgettet, som vil skulle håndteres i løbet af året. Dette sker samtidig med, at Københavns Byret i 2022 har modtaget ca. 30 % flere domsmandssager og en endnu større samlet andel af alle landets retssager end i 2021.

Byretten har allerede i dag lange berammelsestider, og de nævnte bevillingsforhold må for­ventes at føje yderligere tid til disse. Det må herunder forventes, at det bliver nødvendigt at omberamme en række allerede berammede sager til 2024 eller senere.

Retspræsident Nikolaj Aarø-Hansen udtaler:

”Byrettens sagsbehandlingstider er meget vigtige for alle, der berøres af rettens sager. Det gælder uanset, om er er tale om forurettede, tiltalte eller pårørende i straffesager eller parterne mv. i civile sager. Det er derfor rigtigt ærgerligt, at retten kan se frem til at måtte opbygge yderligere sagsbunker i det kommende år. Det betyder jo, at borgerne kommer til at vente endnu længere på en afgørelse – og på at kunne komme videre i deres liv. Det er særligt ærgerligt for de borgere, vi kommer til at skuffe, for­di deres sager må omberammes som følge af, at vi ikke længere har det samme antal ansatte.

Vi håber at få de yderligere ressourcer, der skal til for at løfte opgaven, så vi kan undgå yderligere besparelser og få ansat de nødvendige medarbejdere. Men det vil under alle omstændigheder tage noget tid. Vi ved desværre også, at det kommer til at tage betydeligt længere tid at nedbringe bunkerne end at opbygge dem.

Jeg håber, at Københavnerne og rettens andre brugere på trods heraf vil udvise tålmodighed og forståelse også for situationen for medarbejderne, som hver dag kæmper for at kunne gennemføre og afgøre sagerne.”