Gå til sidens indhold

Københavns Byret

27 nov 2023

Københavns Byret

Dom i sag om økonomisk kriminalitet med fiktive fakturaer

Dom afsagt: 27. november 2023

Københavns Byret har den 27. november 2023 afsagt dom i en sag om økonomisk kriminalitet i form af skatte- og afgiftsunddragelse ved udstedelse af fiktive fakturaer.

Sagsnummer: SS 3-3111/2022


To tiltalte blev straffet med henholdsvis 2 år og 6 måneders fængsel og 2 års fængsel. En tredje tiltalt fik en kortere straf, som blev gjort delvist betinget. De tre domfældte blev pålagt tillægsbøder på mellem ca. 3,7 mio. kr. og 11,7 mio. kr., og der skete rettighedsfrakendelse i forhold til fremtidig deltagelse i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Hos en af de domfældte skete der konfiskation af udbytte og genstande.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.