Gå til sidens indhold

Københavns Byret

20 nov 2023

Københavns Byret

Omfattende indsmugling og videresalg af mere end 400 kilo kokain.

Dom afsagt: 20. november 2023

Københavns Byret har den 20. november 2023 afsagt dom i en sag om omfattende indsmugling og videresalg af mere end 400 kilo kokain fra maj 2019 til september 2021.

9 personer var tiltalt og har fået fængselsstraffe mellem 11 og 18 års fængsel. 4 tiltalte er udvist med indrejseforbud i 6 år.

Sagen har været behandlet som en domsmandssag. Hovedforhandlingen, der har strakt sig over 31 retsdage, begyndte den 11. maj 2023 og har udover bevisførelse omfattet blandt andet spørgsmål om ophævelse af besøgskontrol for flere af de tiltalte.

Sagen har været ført digitalt og har omfattet mere end 30.000 siders sagsmateriale.

Der er tidligere afsagt mere end 20 domme i anledning af efterforskningen i denne og beslægtede sager, og 26 personer er idømt lange fængselsstraffe for deres rolle i et eller flere af denne sags i alt 40 forhold.

Efterforskningen i sagen blev indledt i maj 2019 med politiets observationer mod en af de tiltalte. Efterforskningen blev siden udvidet med videoovervågning af flere adresser samt observationer af flere af de tiltalte, hemmelige ransagninger, tele- og masteoplysninger, telefonaflytning og rumaflytning. Der er endvidere tilgået materiale fra de dekrypterede tjenester encro og SKY.

Retten har fundet det bevist, at de tiltalte har haft aktive og klart definerede roller i forbindelse med indsmugling og distribution af kokainen, herunder at 4 af de tiltalte primært stod for indsmuglingen, mens de øvrige 5 tiltalte primært stod for de med distributionen forbundne opgaver, herunder afhentning, videresalg og indsamling af omsætning.

Retten har ved strafudmålingen lagt særlig vægt på den gennemgående vilje og evne til at deltage i og fortsætte med kokainhandel, uafhængigt af tab og anholdelser af medgerningspersoner i gerningsperioden.

Efter straffelovens § 191 straffes narkotikahandel af særlig farlig karakter med fængsel i op til 16 år.

Efter straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. kan straffen under særdeles skærpende omstændigheder forhøjes med indtil det halve. Bestemmelsen er anvendt på 2 af de tiltalte, hvis straffe er udmålt til henholdsvis 18 og 17 år.

Sagen har journalnummer SS-2-8645/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.