Gå til sidens indhold

Københavns Byret

22 feb 2023

Københavns Byret

Dom i sag om røveri på Amagerbrogade, hvor der blev affyret skud

Dom afsagt: 22. februar 2023

Københavns Byret har den 22. februar 2023 idømt en 40-årig mand 5 års fængsel for blandt andet forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed, legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, til dels forsøg herpå, forsætlig fareforvoldelse samt ulovlig våbenbesiddelse.

Sagen kort fortalt

Den 40-årige mand var tiltalt for i forlængelse af et tyveri af tre pakker kød i Føtex Food på Amagerbrogade den 30. januar 2022 ca. kl. 21.50, over for en butiksdetektiv, som ville tilbageholde ham uden for Føtex, at have taget et oversavet jagtgevær frem og affyret geværet to gange for at slippe af sted med varerne og i forbindelse hermed at have ramt butiksdetektiven i benet. Den pågældende var endvidere tiltalt for ved i samme forbindelse at have ramt en person, der kiggede ud af sit vindue ned mod skudepisoden, i hagen, samt for ulovlig våbenbesiddelse ved at have besiddet det skarpladte oversavede jagtgevær samt hertil anvendelig ammunition på offentligt tilgængeligt sted under særligt skærpende omstændigheder.

Tiltalen var rejst for forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 21, og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter § 245, stk. 1, forsætlig fareforvoldelse efter straffelovens § 252, stk. 1, samt straffelovens § 192 a, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1. Den 40-årige erkendte sig skyldig i butikstyveri og ulovlig våbenbesiddelse, men nægtede sig skyldig i røveri, legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og forsætlig fareforvoldelse.

Dommens resultat

Et enig nævningeting fandt det bevist, at den 40-årige havde haft fingeren på aftrækkeren, da begge skud blev afgivet, at skuddene blev afgivet forsætligt, for at den 40-årige kunne komme fri og slippe af sted med de stjålne varer, at et af skuddene ramte butiksdetektiven i benet og et andet personen, der kiggede ud af sit vindue, i hagen, samt at den 40-årige endvidere havde forsøgt at slå ud efter butiksdetektivens ansigt med geværet, hvilket mislykkedes, da denne afparerede med armen.

For så vidt angår skuddet, der ramte personen, der kiggede ud af sit vindue, fandt nævningetinget det bevist, at den 40-årige i hvert fald måtte have indset og accepteret muligheden for, at han kunne ramme en person ved at affyre skud med et oversavet jagtgevær ved en befærdet vej i et område med boligbyggeri, og at tiltalte således havde haft det til domfældelse fornødne forsæt til overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1.

Retten fandt det på den baggrund bevist, at den 40-årige herved havde gjort sig skyldig i forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 21, legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter § 245, stk. 1, og til dels forsøg herpå, forsætlig fareforvoldelse efter straffelovens § 252, stk. 1, samt overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Den pågældende blev endvidere dømt for blandt andet tre tilfælde af hærværk.

Straffen blev med samtlige stemmer fastsat til fængsel i 5 år.

Tiltalte udbad sig betænkningstid.

Sagen har journalnummer SS 2-18905/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.