Gå til sidens indhold

Københavns Byret

04 maj 2023

Københavns Byret

Dom i sag om gyldighed af påbud udstedt af Skattestyrelsen om udlevering af oplysninger efter momslovens § 75, stk. 1 og 9.

Dom afsagt: 4. maj 2023

Københavns Byret har den 4. maj 2023 afsagt dom i en sag vedrørende gyldigheden af et påbud, som Skattestyrelsen havde givet en dansk rederivirksomhed efter momslovens § 75, stk. 1 og 9, om at sende nogle nærmere angivne oplysninger om leverancer af varer og ydelser til kunder, der havde handlet for over nogle nærmere angivne beløbsgrænser ved brug af et medlemskort, som rederivirksomheden havde udstedt til kunderne som led i rederivirksomhedens kundefordelsprogram.

Ved dommen fandt retten, at Skattestyrelsens påbud havde hjemmel i momslovens § 75, stk. 1, og stk. 9, og retten fandt ikke, at påbuddet stred mod retssikkerhedslovens §§ 9 og 10, eller at påbuddet indebar en krænkelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (databeskyttelsesforordningen) og EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7 og 8.

Rederivirksomhedens påstand om, at virksomheden havde krav på, at skattemyndighederne tilbageleverede og slettede de oplysninger, som virksomheden faktisk havde udleveret til Skattestyrelsen, blev afvist.

Sagen var en tredommersag og dommerne var enige om sagens udfald.

Sagen har journalnummer BS-9704/2021-KBH.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer
Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.