Gå til sidens indhold

Københavns Byret

02 maj 2023

Københavns Byret

Skyldkendelse i sag om landsforræderi, terrorisme og tilslutning til terrororganisationen Islamisk Stat

Københavns Byret har den 2. maj 2023 afsagt skyldkendelse i en nævningesag, i hvilken en 32-årig mand er tiltalt for blandt andet landsforræderi og terrorisme.

Sagen kort fortalt

Den 32-årige mand, der er dansk statsborger, er tiltalt for terrorisme, ved i august 2013 i forening med tre andre personer at have deltaget i en video, som blev lagt på internettet, i hvilken der blandt andet blev fremsat trusler om terrorisme, samtidig med at der blev skudt til måls mod ansigtsbilleder af Lars Hedegaard Jensen, Anders Fogh Rasmussen, Kurt Westergaard, Ahmed Akkari, Nasser Khader og Morten Storm.

Han er desuden tiltalt for landsforræderi ved i perioden fra den 31. december 2015 og frem til december 2017, at have tilsluttet sig og deltaget i kamphandlinger for Islamisk Stat, der kæmpede mod den danske stat.

Videre er han tiltalt for have ladet sig hverve til at begå terrorhandlinger for Islamisk Stat samt for at have forsøgt at hverve sin i Danmark boende familie til at tilslutte sig Islamisk Stat og for som dansk statsborger og uden tilladelse at være indrejst og have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien.

Den tiltalte blev i november 2018 af en tyrkisk domstol idømt en fængselsstraf på 4 år og 2 måneder for at have tilsluttet sig en terrororganisation. I december 2019 blev han udleveret til Danmark.

Den tiltalte har under sagen erkendt blandt andet, at han i perioden primo 2014 til engang i 2017 havde tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat, og at han i den forbindelse har deltaget i kamphandlinger i Syrien mod blandt andet tropper fra det syriske regime og andre oprørsgrupper.

Skyldkendelsens resultat

Et enigt nævningeting fandt, at den tyrkiske dom ikke var til hinder for, at der i Danmark kunne ske retsforfølgning i sagen, idet der ikke var tale om de samme handlinger, som den tiltalte var blevet dømt for i Tyrkiet.

Et enigt nævningeting fandt det bevist, at tiltalte ved sin deltagelse og sine ytringer i den offentliggjorte video havde til hensigt at skræmme en befolkning i alvorlig grad, hvorved tiltalte har gjort sig skyldig i terrorisme og tilskyndelse til en forbrydelse.

For så vidt angår tiltalen om landsforræderi fandt et enigt nævningeting det bevist, at tiltalte under sit ophold i Syrien gennem oplysninger fra familien, via nyhedsformidlingen fra Islamisk Stat og fra internettet i øvrigt var velinformeret om, hvad der foregik i kampene mellem Islamisk Stat på den ene og forskellige væbnede styrker på den anden side, og at tiltalte vidste, at Danmark var del af den internationale koalition, der kæmpede mod Islamisk Stat i både Syrien og Irak.

Et enigt nævningeting fandt det videre bevist, at tiltalte allerede fra august 2013 lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat, at han indgik i organisationens væbnede styrke, og at han i videre omfang end erkendt deltog i kamphandlinger, ligesom det fandtes bevist, at tiltalte via en video stilet til sin familie i Danmark havde forsøgt at hverve familiemedlemmer til at slutte sig til Islamisk Stat i Syrien.

Tiltalte blev derfor fundet skyldig i alle tiltalepunkter.

Der er berammet et retsmøde den 23. maj 2023 til procedure om sanktionsspørgsmålet.

Der forventes afsagt dom i sagen den 25. maj 2023.

Sagsnummer og pressekontakt

Sagen har journalnummer SS 2-6130/2020.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20242176.