Gå til sidens indhold

Københavns Byret

26 maj 2023

Københavns Byret

Skyldkendelse i sag om ”TikTok-manden”

Københavns Byret har den 26. maj 2023 afsagt skyldkendelse, hvor en 31-årig mand er fundet skyldig i bl.a. voldtægter og blufærdighedskrænkelser, herunder over for mindreårige.

Sagen kort fortalt

Den 31-årige mand er i nævningesagen tiltalt i 36 forhold.

De 33 forhold vedrører 24 forurettede kvinder. Anklagemyndigheden har i 3 af forholdene påstået frifindelse for en tiltale om voldtægt.

Pigerne/kvinderne i de 33 forhold var på de angivne gerningstidspunkter i alderen fra ca. 12 år og 3 måneder til ca. 28 år. I de forhold, hvor der er rejst tiltalte for en seksualforbrydelse, var 5 forurettede under 15 år på gerningstidspunktet, og 5 forurettede var i alderen 15-17 år.

Forholdene er ifølge tiltalen begået i perioden fra maj 2011 til april/maj 2021, hvor tiltalte var mellem 19 og 29 år. Tiltalte blev anholdt i maj 2021 og har siden været varetægtsfængslet.

Tiltalte har påstået frifindelse i disse 33 forhold.

En kvinde oprettede i november 2020 en Facebook-gruppe ’Mikkels ofre’, efter at tiltalte havde ”added” [venneanmodet] hendes to døtre, der begge var under 18 år. Kvinden og en af de forurettede i sagen har fungeret som administratorer i gruppen. Der er under bevisførelsen dokumenteret korrespondance mellem mange af de forurettede og disse to kvinder, hvor de pågældende forurettede har beskrevet, hvad de har oplevet i relation til tiltalte eller den person, som de mener er tiltalte. Bl.a. på baggrund heraf blev der af en lang række kvinder indgivet politianmeldelse.

Tiltalte har forklaret bl.a., at det var kvindernes mission at fange ham, og at de ville ødelægge hans liv. Han er blevet omtalt på sociale medier og i nyhederne. Når så mange personer anmeldte ham, gjorde de det nok for at ødelægge ham. En journalist har løjet for ham og ødelagt hans liv. Han ved ikke, hvorfor han bliver omtalt i flere Facebook-grupper. Det er kvinder, der har en "strikkegruppe", hvor de udstiller mænd. De lyver. Tiltalte har endvidere om nogle af de forurettede forklaret, at de måske har anmeldt ham, fordi de var fortørnede og sure over den måde, han gik fra dem på. Det er knuste pigehjerter, der er grund til hetzen.

Tiltalte har endvidere forklaret, at han ikke er eller var interesseret i piger under 15 år. Der er under bevisførelsen dokumenteret 16 udaterede beskeder fundet på tiltaltes computer i en mappe benævnt ”Beviser for at redde mig”. I beskederne tilkendegiver tiltalte, at han ikke ønsker yderligere korrespondance med de pågældende piger, efter de har skrevet, at de er under 15 år.

Mange af de forurettede i sagen har under deres forklaringer i retten fremstået tydeligt påvirkede.

Et enigt nævningeting udtalte, at de forurettedes forklaringer indeholder et betydeligt antal fællestræk. Der er således flere af de forurettede, som har forklaret, at de kom i kontakt med tiltalte via sociale medier, at tiltalte indledningsvis virkede venlig og interesseret i dem, at tiltalte har fortalt om sin opvækst, at tiltalte har fortalt, at han var model og/eller har deltaget i tv-programmet ”Mig og min mor”, at tiltalte tilbød de forurettede hjælp til at få modelarbejde, at tiltalte ændrede karakter, hvis kvinden ikke gjorde, som tiltalte ønskede, herunder at tiltalte kunne få uventede kræfter, eller at tiltalte fik mørke/sorte øjne, at tiltalte har foreslået, at tiltalte og forurettede skulle spille et spil, og at forurettede ville få penge, hvis hun vandt, og en udfordring, hvis hun tabte. Flere af de forurettede har endvidere forklaret, at de ikke gik til politiet, fordi tiltalte havde truet med at sende billeder af forurettede til nogen i forurettedes omgangskreds, eller at tiltalte havde truet med at skade nogen i forurettedes familie.

Efter bevisførelsen var der ikke grundlag for at antage, at kvinderne bag Facebook-gruppen ’Mikkels ofre’ havde påvirket nogen af de forurettede til at opdigte en historie, ligesom det ikke kunne lægges til grund, at der havde været indbyrdes kontakt af betydning mellem de forurettede i Facebook-gruppen. Retten fandt ikke i øvrigt grundlag for at antage, at de forurettede – bevidst eller ubevidst – havde opdigtet deres historier.

De resterende 3 forhold omhandler trusler, videregivelse af meddelelser og billeder vedrørende en andens private forhold og optagelse af video under et retsmøde uden rettens tilladelse.

Skyldkendelsens resultat

Et enigt nævningeting fandt tiltalte skyldig i følgende omfang:

  • 5 tilfælde af voldtægt,
  • 2 tilfælde af voldtægt over for en mindreårig,
  • 1 tilfælde af forsøg på voldtægt,
  • 1 tilfælde af voldtægt under særligt skærpende omstændigheder samt voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje under særligt skærpende omstændigheder over for en mindreårig,
  • 3 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje,
  • 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og forsøg herpå over for en mindreårig,
  • 2 tilfælde af samleje med en mindreårig,
  • 7 tilfælde af blufærdighedskrænkelse,
  • 2 tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for en mindreårig, samt
  • forhold vedrørende vold og forsøg herpå, kvalificeret vold, langvarig frihedsberøvelse, ulovlig tvang og forsøg herpå, trusler, videregivelse af meddelelse vedrørende en andens private forhold samt optagelse af en video under et retsmøde uden rettens tilladelse.

Der forventes afsagt dom i sagen den 2. juni 2023.

Sagsnummer og pressekontakt

Sagen har journalnummer SS 3-10516/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 2024 2176.