Gå til sidens indhold

Københavns Byret

28 jun 2023

Københavns Byret

Domfældelse for spyt mod p-vagt. Frifindelse for forsætlig fareforvoldelse

Dom afsagt: 28. juni 2023

64-årig mand idømt fængsel i 20 dage for at have spyttet en p-vagt i ansigtet. Manden havde også tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at have bakket sin bil lang-somt ind i p-vagten, men blev frifundet for forsætlig fareforvoldelse og for kørsel på særlig hensynsløs måde.

Sagsnummer: SS 4-2701/2023

Sagen kort fortalt

Den 64-årige mand var tiltalt for at have spyttet en parkeringsvagt i ansigtet og for på hensynsløs måde at have voldt nærliggende fare for parkeringsvagtens liv eller førlighed, idet han flere gange bakkede ind i parkeringsvagten, som blev ramt og som følge heraf blev skubbet tilbage.

Tiltalen var vold mod en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold efter straffelovens paragraf 244 og paragraf 247, stk. 2, og forsætlig fareforvoldelse efter straffelovens paragraf 252. Manden blev også tiltalt for ved kørslen at have overtrådt færdselslovens paragraf 3.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at manden var skyldig i at have spyttet parkeringsvagten i ansigtet.

Retten fandt det ikke bevist, at manden ved kørslen havde udsat parkeringsvagten for forsætlig fareforvoldelse. Retten lagde vægt på, at bakningen var foregået med meget langsom hastighed, og uden at parkeringsvagten blev bange for, at manden ville skade ham, hvilket heller ikke skete.

Tiltalte erkendte sig skyldig i overtrædelse af færdselsloven ved have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, da han bakkede mod parkeringsvagten. Retten fandt det ikke bevist, at han havde ført bilen på særligt hensynsløs måde.

Anklager påstod fængsel i op til 3 måneder, ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af bilen. Straffen blev fastsat til fængsel i 20 dage, en bøde på 2.500 kr. og en betinget frakendelse af førerretten. Fængselsstraffen blev gjort betinget på grund af tiltaltes gode personlige forhold.

Da der ikke var tale om forsætlig fareforvoldelse eller særligt hensynsløs kørsel, skete der ikke konfiskation af bilen.

Domfældte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Københavns byret den 28. juni 2023.