Gå til sidens indhold

Københavns Byret

22 feb 2024

Københavns Byret

Bortfald af friskolestatus lovlig og gyldig

Dom afsagt: 22. februar 2024

Retten har frifundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Københavns Byret har den 22. februar 2024 afsagt dom i en civil sag anlagt af en skole, som i 2020 fik frataget sit tilskud og herefter sin friskolestatus. Skolen havde anlagt sag mod Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med påstand om, at afgørelserne var ulovlige og ugyldige. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelserne.

Retten har derfor frifundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sagen har journalnummer BS-25955/2022-KBH.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.