Gå til sidens indhold

Københavns Byret

05 feb 2024

Københavns Byret

Dom i sag om indsmugling af våben med ammunition fra Sverige til Danmark.

Dom afsagt: 5. februar 2024

Københavns Byret har idømt en 25-årig mand fængsel for i forening med en tiltalt på 27 år og andre til dels uidentificerede personer at have stået for indsmugling af 3 pistoler og ammunition.

Københavns Byret har den 5. februar 2024 ved et nævningeting idømt en mand fængsel i 3 år og 8 måneder for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, til dels medvirken hertil efter straffelovens § 23, jf. § 81 a, jfr. § 89. Straffen er en tillægsstraf til en tidligere udmålt fængsels- straf på 2 år og 10 måneder.

Den nu dømte og en anden tiltalt havde erkendt, at der sammen med andre, der til dels ikke var identificeret, var blevet arrangeret en tur til Sverige, hvor den ene tiltalte var med i bilen. De havde begge nægtet sig skyldige i, at der skulle hentes våben, men forklaret blandt andet, at det drejede sig om køb af hash.

Retten lagde afgørende vægt på indholdet af beskeder på Wickr sendt mellem de to tiltalte samt på rumaflytningen i den bil, som blev brugt til turen til Sverige. De tiltaltes forklaringer blev tilsidesat som værende utroværdige og konstruerede.

Det blev lagt til grund, at der var tale om særligt skærpende omstændig- heder, herunder da der skete transport fra et land til et andet, og da indsmuglingen af våben og ammunition skete med baggrund i den da verserende, voldelige konflikt mellem to bandegrupperinger, hvor der blev anvendt skydevåben.

Den ene tiltalte mødte ikke til afsigelse af skyldkendelse, hvorfor strafudmålingen for ham blev udskilt.

Sagen har journalnummer SS 864/2021.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.