Gå til sidens indhold

Københavns Byret

02 feb 2024

Københavns Byret

Forsøg på hvidvask for milliarder

Dom afsagt: 2. februar 2024

Københavns Byret har i dag idømt to tiltalte henholdsvis 9 år og 7 års fængsel for medvirken til forsøg på hvidvask gennem en bank i Estland for mellem 26 og 29 milliarder kr.

Den ene tiltalte drev virksomhed i København med oprettelse og administration af kommanditselskaber, herunder 40 kommanditselskaber, der havde konti i en bank i Estland. Den anden tiltalte var indsat for stråmandsdirektør i 36 af selskaberne. Samtlige selskaber havde udenlandske ejere. I perioden mellem 2008 og 2016 blev de milliardstore beløb indsat på og videreoverført fra selskabernes konti.

Det var ikke bevist eller forsøgt bevist, at de beløb, selskaberne modtog og videreoverførte, stammede fra strafbare forhold, men på grundlag af oplysningerne om selskaberne og transaktionerne på deres konti, lagde retten til grund, at transaktionerne havde de karasteristika, der kendetegner hvidvask.

Retten lagde til grund, at de to tiltalte havde indset muligheden for, at de ved deres handlinger medvirkede til hvidvask, og at de havde accepteret den mulighed. Kvinden, som drev virksomheden med selskabsadministration, blev idømt fængsel i 9 år for medvirken til forsøg på hvidvask under særdeles skærpende omstændigheder for omkring 26 milliarder kr. Manden, som var stråmandsdirektør, fik 7 års fængsel og en advarsel om udvisning for medvirken til forsøg på hvidvask under særdeles skærpende omstændigheder for omkring 29 milliarder kr.

Sagen har journalnummer SS 4-10517/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.