Gå til sidens indhold

Københavns Byret

20 mar 2024

Københavns Byret

Skyldkendelse om to drabsforsøg begået i SuperBrugsen på Nørrebrogade

Dom afsagt: 20. marts 2024

Københavns Byret har den 20. marts 2024 truffet afgørelse om skyldsspørgsmålet i en nævningesag, hvor der var rejst tiltale for bl.a. to drabsforsøg begået i SuperBrugsen, heraf det ene med baggrund i en konflikt mellem LTF og en gruppering, der af politiet betegnes som ”Gruppen fra Nordvest”.

Der var i sagen rejst tiltale mod 7 unge mænd fra eller med tilknytning til området omkring Blågårds Plads, der på gerningstidspunktet den 27. januar 2023 var i alderen 16 år – 20 år. Disse var alle tiltalt for drabsforsøg begået i forening og under særdeles skærpende omstændigheder under henvisning til, at drabsforsøget var egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupperingen Loyal to Familia, LTF, og en gruppering med tilknytning til ydre Nørrebro og København NV, Gruppen fra Nordvest, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben (forhold 1). Derudover var der rejst tiltale mod den ene af de tiltalte for drabsforsøg på en tilfældigt tilstedeværende kunde i SuperBrugsen, som forsøgte at forhindre den ene af de tiltalte i at flygte ved at spænde ben for denne (forhold 2).   

På baggrund af en omfattende bevisførelse med bl.a. overvågningsoptagelser fra SuperBrugsen og området omkring, sammenligning af beklædning, historiske teleoplysninger, vidneforklaringer og korrespondance på bl.a. Snapchat og Telekom, blev 5 af de tiltalte fundet skyldige i overensstemmelse med tiltalen for forsøg på drab under særdeles skærpende omstændigheder (forhold 1). Drabsforsøget fandtes at være egnet til at fremkalde en konflikt mellem LTF og Gruppen fra Nordvest, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben. Der forelå derfor særdeles skærpende omstændigheder. 

Den ene af disse 5 tiltalte blev ligeledes fundet skyldig i forsøg på drab af den tilfældigt tilstedeværende kunde (forhold 2).

Det blev ikke fundet bevist, at 2 af de tiltalte, der ikke havde været til stede i SuperBrugsen under drabsforsøget, havde handlet med det fornødne forsæt til drab. Nævningetinget fandt det derimod på baggrund af bevisførelsen bevist, at disse tiltalte havde forsæt til at udøve grov vold mod den forurettede i form af slag og spark, hvorfor de blev fundet skyldige i forsøg på grov vold (forhold 1). Forholdet fandtes at være egnet til at fremkalde en konflikt mellem LTF og Gruppen fra Nordvest, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben. Der forelå derfor skærpende omstændigheder. 

Spørgsmålet om straffens fastsættelse skal herefter behandles. Der forventes at blive afsagt dom senere på dagen den 20. marts 2024 eller den 25. marts 2024.

Sagen har journalnummer SS 1-16460/2023.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20242176.