Gå til sidens indhold

Københavns Byret

08 apr 2024

Københavns Byret

Dom i sag om landingsforbud under corona-pandemien

Dom afsagt: 8. april 2024

Københavns Byret har den 8. april 2024 idømt et flyselskab en bøde på 250.000 kr. for i strid med et landingsforbud at lande i Københavns Lufthavn under corona-pandemien med et fly, hvor 35 af passagererne ikke kunne fremvise den krævede negative COVID 19-test.

Sagen omhandlede i alt 20 flyvninger, hvor flyselskabet var tiltalt for i perioden marts til maj 2021 at lande med i alt 63 passagerer i strid med det dagældende forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test. I de i alt 23 forhold, anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, blev flyselskabet frifundet i 22 forhold, der hver især omhandlede flyvninger om overtrædelse af landingsforbuddet for så vidt angår 1-3 passagerer. Retten fandt, at anklagemyndigheden i disse forhold ikke havde ført det til domfældelse fornødne bevis. I sagens forhold 17, som vedrørte en flyvning, hvor 35 af passagererne, der alle var i transit, ikke kunne fremvise en negativ COVID 19-test ved landingen i Københavns Lufthavn, blev flyselskabet dømt, da retten fandt det bevist, at selskabet var ansvarlig herfor.

Sagen har journalnummer SS 2-14850/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.