Gå til sidens indhold

Københavns Byret

06 maj 2024

Københavns Byret

Særlig indsats ved behandling af familiesager.

Familieretten ved Københavns Byret har besluttet at iværksætte en særlig indsats foreløbig i månederne maj, juni og august 2024 for at nedbringe behandlingstiden i sager om forældreansvar efter model C, hvor der ikke skal være børnesamtale.

Når familieretten har gennemgået sagen, der er indleveret fra Familieretshuset, og vurderer, at sagen er egnet til at blive behandlet efter model C (hovedforhandling uden forberedende møde), vil parterne eller deres advokater modtage et skema med forslag til sagens behandling og en frist på 7 dage til at fremsætte eventuelle bemærkninger. Har Familieretten ikke modtaget svar indenfor fristen, vil datoen for retsmødet (hovedforhandlingen) blive fastsat – forventeligt inden for få uger.

Familieretten håber, at parterne og navnlig deres advokater vil bakke op om indsatsen, så flere vil have mulighed for at få deres familiesager behandlet hurtigere, når sagen er egnet til det.

Du kan læse mere om familierettens behandling af forældreansvarsager her.