Gå til sidens indhold

Københavns Byret

08 maj 2024

Københavns Byret

Tyveri fra Det Danske Kongelige Biblioteks læsesal.

Dom afsagt: 3. maj 2024

Københavns Byret har den 3. maj 2024 ved en domsmandssag idømt en 57-årig tysk kvinde fængsel i 30 dage, betinget, og udvisning for tyveri og for overtrædelse af straffelovens § 194 om borttagelse af genstande fra offentlige samlinger.

Tiltalte blev dømt for den 17. januar 2020 at have stjålet et maskinskrevet dokument vedrørende stumfilmstjernen Asta Nielsen fra Det Danske Kongelige Biblioteks læsesal. Tiltalte havde erkendt sig skyldig vedrørende det pågældende dokument. Hun havde nægtet sig skyldig vedrørende tyveri af to fotos af Asta Nielsen, og for dette blev hun frifundet.

Retten udtalte endvidere:

"Retten finder, at tiltalte ved sin borttagelse af en genstand, der hører til offentlige samlinger, har overtrådt gerningsindholdet i straffelovens § 194.

Tiltalte, der har forklaret, at hun ville bruge indholdet af dokumentet som baggrundsinformation i forbindelse med [..], findes som følge heraf endvidere at have haft berigelsesforsæt, hvorfor gerningsindholdet i straffelovens § 276 tillige findes at være opfyldt.

Da beskyttelseshensynene er forskellige i de to bestemmelser, findes der at kunne straffes i sammenstød mellem straffelovens § 194 og § 276.

Retten lægger efter forklaringen afgivet af vidnerne [V1] og [V2] til grund, at et dokument som det omhandlede kan værdiansættes på forskellige måder. Der kan herunder være en markedsværdi og en kulturarvsværdi. Markedsværdien er ved e-mail af 18. oktober 2022 angivet til 3.000 kr. for erhvervelse af tilsvarende materiale. [V2] har samtidig forklaret, at markedsværdien ikke siger noget om den reelle værdi, og at der er tale om unik og uerstattelig kulturarv.

Retten finder på det foreliggende grundlag med den angivne markedsværdi, at tyveriet ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan anses for omfattet af straffelovens § 286, hvorfor det henføres under § 285.

Straffastsættelse

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 194 og § 285, jf. § 276.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at forholdet blev begået under et kortvarigt ophold i Danmark, og at der tale om tyveri og borttagelse af et dokument af unik og uerstattelig kulturarv. I formildende retning har retten lagt vægt på, at der er tale om et enkeltstående tilfælde."

Straffen blev gjort betinget, herunder henset til den lange sagsbehandlingstid.

Tiltalte blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Sagen har journalnummer SS 2-29319/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontakt dommer Jens Stausbøll på telefon 20242176.”