Gå til sidens indhold

Københavns Byret

25 jun 2024

Københavns Byret

20 tiltalte fundet skyldige i overfald begået på Christiania

Dom afsagt: 25. juni 2024

En ung mand blev på Christiania den 28. april 2023 udsat for vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Københavns Byret har fundet 20 tiltalte skyldige i at have begået overfaldet i forening. Straffelovens rocker-/bandeparagraf fandt anvendelse.

20 tiltalte, hvoraf 19 på gerningstidspunktet var tilknyttet rockergrupperingen Satudarah, ankom den 28. april 2023 i fem biler fra Satudarahs klubhus i Brøndby til Christiania. Ved ankomsten iførte de sig maskering og opsøgte en hashbod, der var drevet i regi af Hells Angels. Hashboden blev angrebet, og da bodmedarbejderen forsøgte at flygte, blev han udsat for grov vold omfattende slag, spark, slag med en totenschlæger og stik i skulderen med en kniv eller lignende genstand. Retten anså forurettede for at have været i værgeløs tilstand og fandt, at den samlede voldsudøvelse måtte anses som vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Ti af de tiltalte sås på en video af overfaldet at deltage aktivt i voldsudøvelsen, mens de øvrige tiltalte befandt sig i området ved gerningsstedet og ved deres tilstedeværelse understøttede volden. Retten fandt, at samtlige 20 tiltalte var skyldige i volden, idet angrebet og volden måtte anses som koordineret og ikke gik ud over, hvad den enkelte tiltalte måtte forvente og havde accepteret.

Retten fandt det også bevist, at overfaldet var egnet til at fremkalde en konflikt mellem Satudarah og Hells Angels, jf. straffelovens § 81 a.

De tiltalte blev idømt fængselsstraffe fra 1 år 6 måneder op til 4 år 6 måneder for en tiltalt, der havde en betydelig reststraf fra prøveløsladelse fra tidligere domme.

Der blev endvidere fastsat opholdsforbud gældende for mellem tre og fire år. Opholdsforbuddet omfatter Christiania for alle de tiltalte. For 18 tiltalte som efter ophøret af Satudarah i Danmark i maj 2023 nu er tilknyttet rockergrupperingen Comanches, omfatter opholdsforbuddet tillige alle Comanches’ klubhuse og afgrænsede veje tæt herpå i Danmark.

Dommen er afsagt den 25. juni 2024.

Sagen har journalnummer SS 2-18202/2023.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.