Gå til sidens indhold

Københavns Byret

16 jun 2021

Nyhed

Københavns Byret

COVID-19: Reviderede anbefalinger

Danmarks Domstoles krisestab har revideret sine anbefalinger. Justeringerne vedrører brug af mundbind, opfordring til test og lempelser i forhold til genne...

26 maj 2021

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sager vedrørende prisfastsættelsen for parkering i Ørestad.

Københavns Byret har d.d. afsagt dom i to sager vedrørende prisfastsættelsen for beboeres parkering i Ørestad

21 apr 2021

Nyhed

Københavns Byret

Revideret Covid-19 anbefalinger til retterne

Krisestaben har revideret sine anbefalinger i lyset af den politiske aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021. Justeringerne vedrører afstand mell...

20 apr 2021

Nyhed

Københavns Byret

Sagsbehandlingstiderne ved Københavns Byret

Vi er glade for, at Byretten nu igen stort set kan behandle sager som før Covid-19. Det betyder, at Byretten udover kritiske sager – som vi hele tiden har ...

15 apr 2021

Domsresumé

Københavns Byret

Tyrkisk mand idømt 3 års fængsel og udvist for bestandig

Københavns Byret har den 15. april 2021 ved et nævningeting idømt en 25-årig tidligere straffet tyrkisk mand en fængselsstraf på 3 år og udvist ham for bes...

09 apr 2021

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i Se og Hør-sagerne

Københavns Byret har d.d. afsagt dom i to sager i anledning af Se og Hørs anvendelse af den såkaldte tys tys-kilde

17 mar 2021

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag vedr. stenkast under en demonstration mod Corona-restriktioner

Københavns Byret har den 16. marts 2021 afsagt dom i en sag vedrørende stenkast under en demonstration mod Corona-restriktioner

12 mar 2021

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag om deltager i demonstration

Københavns Byret har den 12. marts 2021 fundet en 30-årig kvinde skyldig i blandet andet at have medvirket til angreb på polititjenestemænd med kast af kan...

06 jan 2021

Nyhed

Københavns Byret

Notarforretninger – bekræftelse af testamenter og øvrige dokumenter

04 dec 2020

Nyhed

Københavns Byret

COVID-19 situationen i Hovedstadsområdet og Helsingør

Information om retternes forholdsregler under COVID-19 situationen i Hovedstadsområdet og Helsingør.

20 nov 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i nævningesag om drabsforsøg på bosted

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har i dag dømt en 25-årig mand til anbringelse på psykiatrisk afdeling for navnlig drabsforsøg.

28 sep 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i en sag om groft bedrageri mm.

Københavns Byret har den 28. september 2020 idømt en 50-årig mand fængsel i 4 år og 6 måneder.