27 maj 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Fremrykkelse af tidspunktet for afsigelse af skyldkendelse

26 maj 2020

Nyhed

Københavns Byret

Til rettens brugere

18 maj 2020

Nyhed

Københavns Byret

Genåbning af Københavns Byret

14 maj 2020

Nyhed

Københavns Byret

Retsbøger vedrørende omberammelse af større nævningesag

26 feb 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag om bedrageri med forskningsmidler

24 feb 2020

Nyhed

Københavns Byret

Orientering til parterne i sager omkring fildeling

24 feb 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Kendelse i sag om udlevering til Letland

18 feb 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i sag vedr. grov bedrageri begået mod blandt andet Socialstyrelsen

24 jan 2020

Domsresumé

Københavns Byret

Dom i grundlovssagen vedrørende opløsning af foreningen Loyal to Familia

1 2 3