Gå til sidens indhold

Københavns Byret

Københavns Byret

Opmærksomheden henledes på, at du skal igennem sikkerhedskontrol hvorfor skarpe, spidse og metal-genstande ikke bør medbringes. Er du forhindret i at møde til en bestilt tid, bedes du aflyse tiden, så andre kan benytte tiden.

I Københavns Byret kan du bestille tid hos notaren. Du kan bestille tiden i vores online-kalender ved at følge linket til højre. Du skal ikke bestille tid til bekræftede kopier/true copies.
Notarpåtegninger kan foretages på dansk, engelsk og tysk.

Notarkontoret ligger på adressen Hestemøllestræde 6, 1464 København K.
Der er åbent for telefonisk henvendelse på hverdage mellem 8.30 og 12.00 på telefon 9968 7373
Notarforretninger foretages i tidsrummet 8.30 - 15.00.

Fremtidsfuldmagter

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens hjemmeside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere sagsnummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside, det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation (fx pas eller kørekort).

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Gå til Familieretshuset.dk

Det er vigtigt at du har underskrevet fremtidsfuldmagten digitalt (på www.tinglysning.dk) inden du møder op hos notaren.

Vigtigt!

Husk at medbringe:

 • Sagsnummeret som fremtidsfuldmagten er gemt under (på tinglysning.dk)
 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.

Testamenter

Notaren har et kort møde med den person, der ønsker at underskrive testamentet. Notaren skal ikke godkende indholdet af testamentet. Notaren skal sikre sig den pågældendes identitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente.

Testamentet forsynes med en notarpåtegning, hvori underskriftens ægthed samt underskrifthaverens fornuftsmæssige tilstand er bekræftet, en kopi af testamentet bliver opbevaret ved den ret, hvor man har underskrevet for notaren, så man altid kan finde det igen, og notaren indberetter til Personbogen (et landsdækkende register), at man har oprettet testamente, og hvor kopien af testamentet opbevares.

Vigtigt!

OBS – Vores mobilepay er i øjeblikket ude af drift, så der kan kun betales med Dankort eller kontanter
Husk at medbringe:
 • To eksemplarer af testamentet, der skal underskrives. De må ikke være underskrevet hjemmefra.
 • En genpartsforside, som kan hentes her. Af hensyn til læsbarheden anbefales det, at blanketten udfyldes på maskine eller pc.
 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
 • Dankort, (MobilePay - pt ikke muligt) eller kontanter til betaling af retsafgift.

Bekræftelse af kopier

Har du brug for at få bekræftet en kopi, skal du medbringe det originale dokument. Notaren kan bekræfte en kopi af et dokument, hvis dokumentet vurderes at være originalt.

Notaren kan også bekræfte kopier af dit pas, sundheds- og kørekort mm.

Som udgangspunkt kan dokumenter ikke bekræftes uden en original underskrift. Derfor kan notaren ikke bekræfte digitale dokumenter, før de er blevet berigtiget af den instans eller myndighed som har udstedt dokumentet. 

Notaren kan ikke vurdere, om udenlandske dokumenter er originale. Der henvises til den udstedende instans eller landets ambassade.

Lodtrækning

Notaren kan foretage lodtrækninger. Der kan være tale om lodtrækning i forbindelse med lotterier eller mellem private, fx arvinger.

 • Anmodning om lodtrækning sendes til notarkontoret vedlagt:
  tilladelse fra Spillemyndigheden
 • et prøveeksemplar af lodsedlen
 • en gevinstliste

Alle lodtrækninger vedrørende lotterier foretages i dag elektronisk.

Notarkontoret sender som udgangspunkt alle lodtrækninger til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro. Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger fremsendes til notaren i god tid – senest 3 uger – før udtrækningsresultatet skal anvendes.

Som en undtagelse til det ovenfor nævnte kan Københavns Byret i visse tilfælde foretage trækninger på Vare- og Landbrugslotteriernes godkendte elektroniske lodtrækningssystem, der er installeret hos Københavns Byret. Københavns Byret kan således foretage trækning på dette lodtrækningssystem, hvis ansøgeren udover de nævnte bilag vedlægger en tilladelse fra Vare- og Landbrugslotterierne til at foretage trækningen på systemet. Vare- og Landbrugslotterierne kan kontaktes på info@varelotteriet.dk tlf. 3929 6088 vedrørende tilladelse til at benytte deres lodtrækningssystem.”

Anmodning om lodtrækninger sendes pr. mail til skifte.kbh@domstol.dk

En lodtrækning koster 300 kr. og foretages i rettens åbningstid.

Boksåbninger

Ved boksåbning skal du kontakte retten på notar.kbh@domstol.dk

Mailen skal indeholde:

 • Lejekontrakt på boksen
 • Oplysninger om boksnumre
 • Rykkerbreve m.v.  
 • Forretningsbetingelser for boksleje
Særligt for virksomheder:

Dokumenter som skal bruges i udlandet, skal ofte underskrives for notaren. Notarpåtegninger til udlandet laves som udgangspunkt på engelsk.
Læs mere om notarforretninger på baggrund af underskriftsprøve her

Husk at medbringe:

 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
 • Tegningsudskrift fra CVR.
 • Fuldmagt fra de tegningsberettiget til den eller dem som skal underskrive.

Udkørende notarforretninger

Det er muligt for notaren at møde op udenfor retten i forbindelse med lodtrækninger, for at overvære åbningen af en bankboks eller underskrivelsen af testamente og andre dokumenter.

Du kan ikke bestille tid til udkørende notarforretninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til notar.kbh@domstol.dk

Du kan kontakte notarkontoret telefonisk på 9968 7373, hvis der er andre særlige forhold der gør sig gældende. Hvis notaren skal komme til dig, skal du betale for notarens transport. 

Særligt for virksomheder

Dokumenter som skal bruges i udlandet, skal ofte underskrives for notaren. Notarpåtegninger til udlandet laves som udgangspunkt på engelsk.
Læs mere om notarforretninger på baggrund af underskriftsprøve her

Husk at medbringe:

 • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges.
 • Tegningsudskrift fra CVR.
 • Fuldmagt fra de tegningsberettiget til den eller dem som skal underskrive.

Priser for brug af notaren:

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

 • Testamente: 300 kr.
 • Påtegning af dokumenter: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Bekræftelse kopier retsafgift: 150 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Protest af en veksel 300 kr.
 • Lodtrækning: 300 kr.
 • Åbning af bankboks 300 kr. pr. boks
 • Transporttillæg ved udkørende notarforretning 400 kr. for København, 500 kr. for Dragør) 

Dokumenter

Notaren kan bekræfte din underskrift på diverse dokumenter, ved fremvisning af pas, kørekort eller lignende.

Sidst opdateret: 10. juni 2024