Gå til sidens indhold

Københavns Byret

Københavns Byret

Her kan du få svar på spørgsmål om Københavns Byrets forskellige medarbejdergrupper, retssale, adresser samt hvor du kan henvende dig, hvis du er i tvivl om noget.

Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og Tårnby kommuner. Retskredsen betjener op mod 500.000 indbyggere.

Hvilke områder i Københavns Kommune hører ikke ind under Københavns Byret?

De områder af Københavns Kommune, der ikke hører under Københavns Byret, er Bispebjerg – Brønshøj provsti, Valby - Vanløse provsti og Sydhavns Sogn. Det betyder, at adresser med postnummer 2500, 2700 og 2720 hører under Retten på Frederiksberg. Postnumrene 2200, 2400 og 2450 deles mellem Københavns Byret og Retten på Frederiksberg. 

Få hjælp til at finde retskreds med adressesøgning

Hvor mange ansatte er der i Københavns Byret?

Byrettens præsident har det øverste ansvar for administrationen af retten.

I byretten er foruden retspræsidenten ansat 65 jurister fordelt med 41 dommere og 4 retsassessorer og ca. 24  dommerfuldmægtige samt ca. 160 ikke-jurister fordelt mellem kontorfunktionærer, service - og sikkerhedsmedarbejdere, vagtmestre, portnere, it-medarbejdere, elever og jobtrænere.

Hvilke typer sager behandles i Københavns Byret?

Københavns Byret behandler civile sager og straffesager, skiftesager, notarialforretninger og fogedsager. Sager om gældssanering, betalingsstandsning, tvangsakkord, konkurs og opløsning af aktie- og anpartssel-skaber behandles ikke af byretten, men i Sø- og Handelsretten i København.

Tinglysning af dokumenter mv. foregår ved Tinglysningsretten i Hobro.

Hvor mange retssale og adresser har Københavns Byret?

Til brug for behandling af civile sager og straffesager har byretten i alt 38 retssale til rådighed, som er beliggende henholdsvis på Domhuset på Nytorv 25-27 (retssal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 og 60), i Annekset i Slutterigade 1 (22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 70 og 71), i Hestemøllestræde 6 (retssal 80, 81 og Mødelokale 10) og på Frederiksberggade 1 (retssal 36, 37, 38, 39, 41 og 42).

Grundlovsforhør foregår i Dommervagten, Københavns Byret, Annekset, Slutterigade 1, retssal 22, st.th., 1461København K.

Behandling af anmodning om iværksættelse af foranstaltninger under efterforskning foregår normalt i Kendelsesafdelingen, retssal 71, Annekset, Slutterigade 1, tirsdag-fredag.

Skiftesager, notarialforretninger og fogedsager behandles i Hestemøllestræde 6.

Byrettens regnskabsafdeling er beliggende i Hestemøllestræde 6, 3. sal.

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg er i tvivl om noget?

Københavns Byret på Domhuset på Nytorv har etableret et infocenter, som vil kunne besvare de fleste generelle spørgsmål og yde generel vejledning. Stævninger og anmodninger om udskrifter kan indleveres til infocentret.

Sidst opdateret: 11. oktober 2022