Gå til sidens indhold

Københavns Byret

Københavns Byret

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Københavns Byret.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager

 • Domsmandssager: 12-24 måneder
 • Færdselssager: 10-12 måneder
 • Bødesager med retsmøde: 8-10 måneder
 • Våben-, vold- og voldtægtssager og unge-sager: 37 dage (målsætning)
 • Arrestantsager prioriteres og berammes så vidt muligt hurtigere end de almindelige domsmandssager
 • Tilståelsessager: 3-6 måneder

Civile sager

 • Første (telefon)møde: 6-7 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:
  • ½ dags og 1 dags varighed: 12-18 måneder
  • Forældreansvarssager: telefonmøde indenfor 6 uger, retsmøde indenfor 1-4 måneder
  • Familieretstvister behandlet på skriftligt grundlag: 2 måneder
  • Retsmægling: indenfor 4 uger
  • Tvangsfuldbyrdelse i sager om børn: 2-3 ugerRetten kan tilbyde tid til retsmægling om 4 uger.
Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson samme dag efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 20 arbejdsdage efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 1-2 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato. 

Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 8-11 uger.

Berammelsestider for andre sager i fogedretten

 • Udsættelse af lejemål - udkørende: 4-6 uger.
 • Tvangsauktion: 14-17 uger.

Sidst opdateret: 31. maj 2023