Gå til sidens indhold

Københavns Byret

Københavns Byret

Hvis du er part i en civil sag, har du mulighed for at lade en retsmægler hjælpe dig og din modpart med at få løst striden.

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem.

Du kan kontakte retten, hvis du gerne vil vide mere om retsmægling.

Hvis du er part i en retssag og overvejer retsmægling, kan du få rådgivning hos din advokat.

Hvad er retsmægling?

Du kan få hjælp fra en retsmægler, hvis både du og din modpart ønsker at prøve retsmægling, og retten synes, at sagen egner sig.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det, som foregår under retsmæglingen, er fortroligt. Det er retsmæglerens opgave at lede mæglingsprocessen. og sammen med parterne finde frem til de egentlige årsager til deres konflikt og hjælper dem til at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

I samarbejde med retsmægleren forsøger parterne herefter at finde frem til den løsning på konflikten, som i størst muligt omfang tager hensyn til begge parters behov og interesser.

Læs mere om retsmægling på fællessiden for Danmark Domstole

Koster retsmægling noget?

Retsmæglerens bistand er gratis, men du skal stadig betale din egen advokats salær.

Liste over domstolsjurister ved Københavns Byret

Ved Københavns Byret deltager følgende domstolsjurister i ordningen om retsmægling:

Dommer Benedikte Gersing
Dommer Henriette Sartvin
Dommer Karsten Henriksen
Dommer Poul Gorm Nielsen
Dommer Sanne Bager
Dommer Vivi Kahr Rasmussen
Dommer Vivi Sønderskov Møller

Liste over advokatretsmæglere knyttet til Københavns Byret

Følgende advokatretsmæglere er knyttet til Københavns Byret i ordningen om retsmægling:

Benjamin Lundström
Gitte Løvgreen
Tutter Blume

Sidst opdateret: 19. oktober 2023