Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Hvis du skal møde i Retten i Næstved, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Næstved består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i Informationen. Informationen ligger lige indenfor, når du kommer ind i bygningen.

Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Næstved.

Åbningstider

Retten i Næstved har åbent mandag til fredag kl. 8.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Digital Post og Sikker Mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os via digital post. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.

Almindelige mails er ikke sikre.

Retten anbefaler derfor, at du skriver til os via Digital Post eller Sikker Mail. 

Digital Post 

Digital Post kan tilgås via de fællesoffentlige platforme (borger.dk, Virk og Digital Post-appen) eller på e-Boks.dk og mit.dk, som virksomhederne e-Boks A/S og Netcompany A/S stiller til rådighed.

Både private og virksomheder kan benytte Digital Post.

Læs om Digital Post på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes vejdelinger til både borgere og virksomheder.
www.digst.dk/it-loesninger/digital-post

Sådan sender du Digital Post på borger.dk:
 1. Log ind på Digital Post med dit MitID
 2. Klik på "Skriv ny besked"
 3. Ud for "Modtager" skal du skrive "Domstolsstyrelsen"
  Du kan også klikke på "Vælg myndighed", derefter "statslige myndigheder" og til sidst "Domstolsstyrelsen"
 4. I søgefeltet ”Kategori” skriver du "Retten i Næstved", derefter vælger du den afdeling, du vil sende til
  Hvis du ikke ved, hvilken afdeling du skal skrive til, kan du vælge "Retten i Næstved" igen, så vil din besked komme til rettens hovedpostkasse
 5. Du kan nu skrive din mail og eventuelt vedhæfte filer til din besked
 6. Når du er færdig med at skrive din besked, klikker du på "Send"
  Din besked bliver nu sendt til den valgte postkasse hos Retten i Næstved

Gå til borger.dk

Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se Retten i Næstveds kontaktoplysninger

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se Retten i Næstveds kontaktoplysninger

Du finder alle rettens sikre mailadresser på siden "Kontakt".
Gå til siden "Kontakt"

Bitingsted i Slagelse

Bitingsted på Slagelse rådhus

Rådhuset
Rådhuspladsen 11, st.
4200 Slagelse

Find vej: Se bykort på Google Maps

På denne adresse foretages visse fogedsager, notarialforretninger og skiftesager.
Læs mere om booking af tid hos notaren

Adgangen til Bitingstedet sker via hovedindgangen til Slagelse Rådhus. Kontoret ligger til venstre, overfor rådhusets reception, når du kommer ind.

Du bedes tage plads og vente på at blive kaldt ind. Du skal således ikke henvende dig til rådhusets reception.

Efter forudgående, online tidsbestilling kan du underskrive dokumenter hos notaren i Slagelse, torsdag kl. 9.00-15.00.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Næstved har konto i Danske Bank.

Betaling af retsafgift m.v. skal ske til følgende

Registrerings- og kontonummer:

0216 - 4069 134 238

IBAN:

DK47 0216 4069 1342 38

BIC/SWIFT:

DABADKKK

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Ved fysisk fremmøde modtager Retten betalinger med Visa/Dankort og MobilePay.

Fakturering til Retten i Næstved skal ske via elektronisk fakturering

EAN-nr.:

57 98 00 01 61 528

CVR-nr.:

21 65 95 09

Elektronisk fakturering kan for eksempel ske via NemHandel Fakturablanket.
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart, for eksempel i forbindelse med en fogedsag, skal du ikke indbetale pengene til rettens konto.

Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller eventuelt til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Vejoversigt med angivelse af busstop, parkeringsplads og indgange til retsbygning

Rettens parkeringsplads har indkørsel fra Garnisonsvej.

Parkeringspladsen ligger før retsbygningen, når man kommer ad Skyttemarksvej og følger skiltningen til Retten i Næstved.

Parkering i den indre gård er forbeholdt beboere i ejendommen, og må således ikke benyttes af rettens brugere.

Der er dog reserveret tre parkeringspladser til køretøjer med invalideskilt ved hovedindgangen i den indre gård.

Bus til retten

Buslinje 603 kører fra Næstved Station til rettens bygninger to gange i timen. Busstoppestedet ved Retten i Næstved ligger på Kasernevej.

Du kan hente information om tider og ruter på moviatrafik.dk og rejseplanen.dk eller læse på tavlerne ved stoppestederne.
Gå til moviatrafik.dk
Gå til rejseplanen.dk

Find rundt i retten

Retten har to indgange – alt efter hvor du skal møde

Vejoversigt med angivelse af busstop, parkeringsplads og indgange til retsbygning

Hvis du skal møde hos notaren, i skiftesager, fogedsager eller straffesager

Skal du benytte rettens hovedindgang, som har adressen Gardehusarvej 5.

Hvis du skal møde til retsmæglingsmøder, tvangsauktioner, familieretssager eller UKN-møder

Skal du benytte indgangen med adressen Kasernevej 20 (og gå op på 1. sal).

Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, kan du henvende dig i rettens information

Informationen ligger inden for hovedindgangen (Gardehusarvej 5).

Gardehusarvej 5

Billede af rettens information

Fogedretten, Skifteretten, Strafferetten, Notaren, Retssalene 1-10 og Mødelokalerne 11-24

Ved siden af Informationen i stueetagen hænger en stor elektronisk tavle, der viser, i hvilke lokaler dagens retssager, tvangsauktioner og skifteretsmøder finder sted.

Det er vigtigt at orientere sig på tavlen, da der kan være sket lokaleændringer efter at mødeindkaldelsen er sendt ud.

Personlig henvendelse

Personlig henvendelse kan ske i Informationen på etageplan 1 (ved hovedindgangen).

Retssalene er beliggende således

Retssal 1 - 4 på etageplan 2
Retssal 5 - 7 på etageplan 3
Retssal 8 - 9 på etageplan 3
Retssal 10 på etageplan 4

Grundlovsforhør

Afholdes på hverdage i retssal 1 og i weekender i retssal 4.

Skifteretten

Skifteretten er beliggende på etageplan 2. Der er en grøn indgangsdør.
Skifterettens mødelokaler har hovedsageligt numrene 11 - 14.

Fogedretten

Fogedretten er beliggende på etageplan 3. Der er en blå indgangsdør.
Fogedrettens mødelokaler har hovedsageligt numrene 15 - 20.
Mødelokale 21 er beliggende på etageplan 2 og mødelokale 22 er beliggende på etageplan 4.

Advokatværelser m.m.

Til brug for mødende advokater findes advokatværelser på etageplan 2.

På etageplan 3 er der indrettet separate lokaler til brug for forsvarsadvokater, bistandsadvokater og anklagere.

Venterum for publikum

Der er venterum for publikum på etageplan 2 og 3.

Kasernevej 20, 1. sal

Her finder du Retssal A og Mødelokale B – G.

Tvangsauktioner

Afholdes i Mødelokale F.

UKN-møder

Afholdes i Mødelokale F.

Børnesamtaler

Afholdes i mødelokalerne B og C.

Der er to venterum for publikum

Ud over muligheden for at vente på bænkene på gangen er der to venterum.

Det ene er forbehold dem som venter til børnesamtaler, og findes lige inden for hoveddøren på 1. sal.

Det andet er tiltænkt dem som venter på øvrige sager, og findes længere nede ad gangen, lige efter glasskillevæggen.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Næstved kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Retten i Næstveds ordensreglementet

1.   Kun personer, der har ærinde i retten, må opholde sig i rettens bygninger

2.   Længere tids ophold på gangene er ikke tilladt

3.   Ophold skal ske under opretholdelse af god ro og orden

4.   Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker eller lignende

5.   Rygning, herunder ved brug af e-cigaretter, er ikke tilladt

6.   Hunde eller andre dyr må kun medbringes efter særlig tilladelse

7.   Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol

8.   Mobiltelefoner skal være slukkede under retsmøder

9.   Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd

10.  Billedoptagelse i rettens bygninger er forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos rettens præsident

11.  Billedoptagelse uden for rettens bygning af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen

12.  Anvisninger fra rettens personale skal følges

13.  Retspræsidenten kan af sikkerhedsmæssige grunde bestemme, at personer, der ønsker adgang til retten skal visiteres. Personer der er indkaldt til et retsmøde og som nægter at lade sig undersøge anses efter retsplejelovens § 27a, stk. 2 for udeblevet fra retsmødet

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Næstved.

I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. 

Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. 

Besøgende ved Retten i Næstved skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Wi-fi

Retten i Næstved har trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Der er tre wi-fi-netværk i bygningen hos Retten i Næstved:

domguest

Alle brugere kan i retten oprette et 8 timers login til et ikke sikret wi-fi-netværk. Der hænger en vejledning for opkobling ved informationen (Gardehusarvej 5).

domprof

Retten i Næstved tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En oprettelse til det sikrede netværk varer et år. En bruger kan benytte samme adgang på op til tre enheder. Brugere på netværket domprof  har også mulighed for at bruge den i andre retter i Danmark.
Fornyelse af en adgang til domprof skal ske før den gamle adgang udløber og kan fornyes af alle retter.

domdata

Dette netværk er lukket og er kun for rettens medarbejdere.

Sådan får du adgang til domguest

Wi-fi forbindelsen hedder domguest, hvor man selv kan oprette sig, og få tildelt en adgangskode, som er gældende i 8 timer. Koden sendes automatisk pr. SMS når man har oprettet sig.

Sådan får du adgang til domprof

De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof bedes sende en mail til adressen naestved@domstol.dk og i emnefeltet skrive: Ønsker adgang til wi-fi domprof.
naestved@domstol.dk

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten. Du kan bruge din adgang i alle retter i Danmark.

Mobile enheder skal altid være lydløse og må ikke benyttes under en sag.

AV-udstyr for advokater og anklagemyndigheden

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt. Der er forskellige muligheder for at vise digitalt billedmateriale i retssalene bl.a. via storskærme, projektor eller mindre skærme.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stik-typer til parterne: HDMI, VGA, Displayport.
Har din bærbare eller tablet anden indgang, skal du selv sørge for at medbringe adapter.

Særligt ved retssal 1 og 2

I retssal 1 og 2 er der via en Digital Visualizer mulighed for at vise ikke-digitaliseret bilagsmateriale på skærmene. Desuden er der projektorer til at vise digitalt bilagsmateriale.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen.

Vær opmærksom på, at bilagene ikke må scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Der er desværre ikke mulighed for at købe mad i rettens lokaler eller i nærheden. Der er ca. 1 km til nærmeste bagerforretning eller supermarked.

Det anbefales at medbringe en madpakke, såfremt man skal være i retten i længere tid.

Koldt vand er gratis

I hovedbygningen (Gardehusarvej 5) er det muligt at få koldt vand ved den lille fontæne i hjørnet overfor informationen.

I Kasernevej 20 er det muligt at få vand fra den lille sølvfarvede vandhane på kaffemaskinen.

Kaffe og the er gratis for rettens brugere

Sort kaffe, kaffe med mælk og/eller sukker og the er gratis for rettens brugere og kan trækkes i automaterne overfor informationen i hovedbygningen (Gardehusarvej 5) og på gangen i Kasernevej 20.


Slik- og kaffeautomat

I automaten overfor informationen (gardehusarvej 5) er det muligt at købe sodavand, kildevand og forskelligt slik.

Desuden kan du købe varme drikke fx suppe, wiener melange, varm kakao m.m.

Automaten tager imod MobilePay som betaling.

Udskrift af domme og kendelser - aktindsigt

Aktindsigt i domme, retsbøger og kendelser gives efter bestemmelserne i retsplejeloven.

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten.

Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: naestved@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen, eller så snart retten sender dig en mail med betalings oplysninger, skal du betale 150 kr. i retsafgift pr. dokument. Det skal fremgå tydeligt af overførslen, hvilket journal-/sagsnummer der henvises til.

Dokumenter vil ikke blive udleveret/sendt, før retsafgiften er registreret modtaget hos retten.

Retsafgiften skal indbetales til Retten i Næstveds konto, som har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 134 238 eller via MobilePay.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra.
Læs mere om aktindsigt

Vedrørende aktindsigt i Kirkerupsagen

Hvis du ønsker at søge aktindsigt i retsbøgerne fra Kirkerupsagen, skal du sende din anmodning i en mail til vores Kirkerup-postkasse.
Mailadresse: kirkerup.nae@domstol.dk

Du skal i din anmodning oplyse rettens sagsnummer (SS 42/2024), hvilket dokument anmodningen vedrører (fx ”Retsbog fra 14. maj 2024”), hvem du er og hvad du skal bruge dokumentet til (fx om du skal bruge det til journalistisk arbejde).

Retningslinjer for tolkehonorar

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriet områder.

Retten i Næstved har på baggrund af Rigspolitiets vejledning udarbejdet nærværende vejledende takster, der finder anvendelse ved tolkning og oversættelse for Retten i Næstved.

De vejledende takster gælder fra 1. januar 2024, og taksterne anvendes ved betaling for tolkninger foretaget efter dette tidspunkt. Taksterne reguleres en gang årligt på baggrund af nettoprisindekset for november måned fra Danmarks Statistik. Næste regulering forventes foretaget med virkning fra den 1. januar 2025.

Læs Retten i Næstveds retningslinjer for tolkehonorar.

Sidst opdateret: 13. maj 2024