Gå til sidens indhold

Retten i Odense

u
Dette er et billede af Retten i Odense set udefra

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra retten i Odense

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Odense tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Odense hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Ny skifteportal til krav i dødsboer

Den 4. oktober 2022 udrulles en ny skifteportal i Retten i Odense.

Folketinget har vedtaget en lovændring, der betyder, at krav og andre fordringer i dødsboer fremover skal anmeldes via en ny digital skifteportal. Dette har især betydning for dig, der er professionel kreditor eller arbejder som advokat.

Retten i Odense er pilotret for skifteportalen. Det betyder, at skifteportalen lanceres til Retten i Odense den 4. oktober 2022. Retten afprøver systemet, før det lanceres til alle landets retter den 15. november 2022.

Skifteportalen skal benyttes i dødsboer, hvor:

  • Afdøde er død den 4. oktober 2022 eller senere i retskredsene: Hjørring, Holstebro, Odense, Roskilde og Bornholm
  • Afdøde er død den 15. november 2022 eller senere i landets øvrige retskredse

Det er også muligt at registrere boets tilgodehavende, effektfortegnelser samt forespørgsler på skifteportalen.


Du kan få mere information om skifteportalen på domstol.dk via dette link

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Odense

Albanigade 28

5000 Odense C

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 8.30-15.00.

 

Retten har lukket på helligdage samt den 24. og 31. december.

 

Familieretten har telefontid fra kl. 8.30-13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner