Gå til sidens indhold

Retten i Odense

u
Dette er et billede af Retten i Odense set udefra

Advarsel om smishing sms’er

Du kan som borger modtage SMS’er, hvor der står, at Retten i Odense har sendt dig Digital Post, og hvor du bliver bedt om at klikke på et link i SMS’en og opdatere dine oplysninger.

Retten i Odense står ikke bag SMS’erne. Hvis du modtager en sådan SMS, skal du slette den.

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra retten i Odense

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Odense tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Odense hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Behandling af tvangsopløsningssager digitaliseres

Den 11. juni 2024 udrulles en udvidelse af Skifteportalen til alle retter. Det betyder, at tvangsopløsningssager nu digitaliseres.

Folketinget har vedtaget en lovændring, der betyder, at tvangsopløsningssager fremover skal behandles på domstolenes digitale skifteportal. Dette har især betydning for dig, der arbejder som likvidator.

Fremover skal alt skriftlig kommunikation med skifteretten omkring tvangsopløsningssager foregå via portalen.                     

Løsningen er blevet testet siden april i fem pilotretter, og der er blevet rettet fejl, så løsningen nu er klar til øvrige byretter, der behandler tvangsopløsningssager. Pilotretterne har været: Sø- og Handelsretten, Retten i Holstebro, Retten i Roskilde, Retten i Kolding og Retten på Bornholm.

Skifteportalen skal benyttes i tvangsopløsningssager, hvor:

  • Selskabet er sendt til tvangsopløsning den 17. april 2024 eller derefter i retskredse tilhørende: Sø- og Handelsretten, Retten i Holstebro, Retten i Roskilde, Retten i Kolding og Retten på Bornholm
  • Selskabet er sendt til tvangsopløsning den 11. juni 2024 eller derefter i de øvrige retskredse, der behandler tvangsopløsningssager.

Du kan få mere information om Skifteportalen på domstol.dk via dette link

 

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Odense

Albanigade 28

5000 Odense C

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 8.30-15.00.

 

Retten har lukket på helligdage samt den 24. og 31. december.

 

Familieretten har telefontid fra kl. 8.30-13.00.

 

I uge 28-32 har Fogedretten og Skifteretten telefontid fra kl. 8.30-12.00.

 

I uge 29-31 har Strafferetten telefontid fra kl. 8.30-12.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner