Gå til sidens indhold

Retten i Odense

Dette er et billede af Retten i Odense set udefra

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra retten i Odense

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Odense tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Odense hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Møde i retssager mv. - COVID-19

Retten i Odense følger fortsat Sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af COVID-19-smittespredning

COVID-19 vil fra den 10. september 2021 ikke længere have status som en samfundskritisk sygdom, men sundhedsmyndighederne vurderer, at epidemien ikke er overstået.

Brugere og ansatte skal fortsat kunne færdes trygt i retterne, og for at undgå smittespredning vil sagsafviklingen derfor fortsat ske under hensyn til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og råd om smitteforebyggelse.  Alle, der kommer i retten, skal således følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand til personer, hvor det er muligt, ligesom man skal følge rettens anvisninger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det betyder blandt andet, at man skal spritte hænder ved indgangen til retslokaler.

Her kan du se anbefalingerne fra domstolenes krisestab:

  • Der skal holdes afstand, når det er muligt, og at man spritter hænder ved indgang til retslokaler.
  • Retterne beslutter selv, hvorvidt og i hvilket omfang fysiske barrierer (fx plexiglas) skal bibeholdes. Det kan fx være i situationer, hvor det kan være vanskeligt at holde afstand (i små lokaler), eller hvor der er mange og hyppige ansigt-til-ansigt kontakter.
  • Alle brugere opfordres fortsat til at lade sig teste for COVID-19, inden de skal møde i retten. Opfordringen gælder ikke for brugere, der er færdigvaccineret, tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra 14 dage efter første vaccinationsstik.
  • Det er fortsat krisestabens anbefaling, at retterne gennemfører alle typer af retsmøder uden for retsbygningen under forudsætning af, at gennemførelsen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette vil bero på en lokal vurdering.

 

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Odense

Albanigade 28

5000 Odense C

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 8.30-15:00.

 

Retten har lukket på helligdage samt den 24. og 31. december.

 

 

 

 

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner