Gå til sidens indhold

Retten i Odense

Retten i Odense

Du skal bestille tid i vores online-booking. Møder du ikke til en bestilt tid, skal du aflyse den, så andre kan benytte tiden.

Hvis din notarforretning HASTER, og du har bestilt tid hos notaren, skal kun den/dem, som har tid, møde op hos notaren. Du skal møde ind til den bestilte tid, hverken før eller efter. 

Det er muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks. Du kan ikke bestille tid til at få besøg af notaren eller til lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til os, hvis notaren skal komme hjem til dig, eller hvis du skal bruge notaren til lodtrækning eller boksåbning.

E-mail: skifte.ode@domstol.dk

Du skal kontakte Skifteretten i Odense telefonisk på tlf. 99 68 34 00, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis en der skal underskrive er dårligt gående og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads. 

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Det ene eksemplar skal have en forside bestående af en fast blanket.
  • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Odense modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidsfuldmagter hos Familieretshuset

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel 300 kr.
  • Lodtrækning: 300 kr. 
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du, udover retsafgiften, tillige betale for transporten

Sidst opdateret: 04. december 2023