Gå til sidens indhold

Østre Landsret

30 jun 2021

Østre Landsret

Varemærkeret til QUICKFIRE-logo etableret ved brug fortabt

Østre Landsret har den 30. juni 2021 afsagt dom i en ankesag mellem Quick Fire ApS (”Quick Fire”) og Burner International A/S (”Burner”) om påstået varemærkekrænkelse og krænkelse efter markedsføringsloven ved brug af et QUICKFIRE-logo på produkter, som Burner har eksporteret til USA.

Landsretten fastslog, at Quick Fire havde etableret en varemærkeret ved brug af logoet, men at varemærkeretten var fortabt som følge af manglende vedvarende brug som krævet efter varemærkeloven. Det var herefter ikke nødvendigt at tage stilling til, om markedsføringsloven kunne anvendes ved eksportsalg som Burners.

Landsretten nåede herved til samme resultat som Sø- og Handelsretten.

Landsrettens dom kan læses her 

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her 

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-17223/2020.