Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Adresser mv.

Postadresse:

Østre Landsret
Østre Landsrets Plads 1
2150 Nordhavn

Administrationskontor og Information:

Østre Landsrets Plads 1
2150 Nordhavn

Uden for rettens åbningstid kan post afleveres i postkasse på følgende adresse:
Alexandriagade 4, 2150 Nordhavn.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail.
Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der behandler din sag.
Hvis du har et sagsnummer, bør du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Østre Landsret

Hvis din sag kører via Domstolenes sagsportal, skal du kontakte retten på minretssag.dk

 

Åbningstider

Østre Landsret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Personlig henvendelse skal ske til Informationen, Østre Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn

Landsretten holder lukket lørdage, søndage og helligdage samt grundlovsdag og den 24. og den 31. december.

Landsretten kan ved bekendtgørelse på landsrettens hjemmeside fastsætte særlige åbningstider for en bestemt dato eller periode.

Transport og parkering

Offentlig transport

Metrolinje M4 kører til landsretten. Man skal stå af på Orientkaj.
Gå til rejseplanen

Fra Orientkaj er der omkring 100 m. til landsrettens hovedindgang.
Se kort

Parkering

Der kan ikke tilbydes parkeringspladser til landsrettens brugere. I stedet henvises til parkeringshuset Orient Plads, som er placeret lige ved siden af landsretten.
Yderligere information om parkeringshus Orient Plads

 

Hovedtingsted - Nordhavn

Østre Landsrets hovedtingsted er placeret:

Østre Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn

Uden for rettens åbningstid kan post afleveres i postkasse på følgende adresse: Alexandriagade 4, 2150 Nordhavn.

Offentlig transport:
Metrolinje M4 kører til landsretten. Man skal stå af på Orientkaj.
Gå til rejseplanen

Fra Orientkaj er der omkring 100 m. til landsrettens hovedindgang.
Se kort

Parkering:
Der kan ikke tilbydes parkeringspladser til landsrettens brugere. I stedet henvises til parkeringshuset Orient Plads, som er placeret lige ved siden af landsretten.
Yderligere information om parkeringshus Orient Plads

Bitingsteder - Odense, Nykøbing F. og Bornholm

Odense 

Albanigade 30, 5000 Odense

Parkering:
Gå til information om parkering i Odense

Offentlig transport:
Der går bus fra Odense Banegårdscenter til domhuset.
Gå til Rejseplanen

Det tager omkring 20 minutter at gå fra Banegårdscentret til domhuset.

 

Nykøbing Falster 

Slotsgade 35, 4800 Nykøbing F.

Parkering:
Gå til information om parkering i Nykøbing Falster

Offentlig transport:
Der går bus fra Nykøbing Falsters Banegård til domhuset.
Gå til Rejseplanen

Det tager omkring 13 minutter at gå fra Banegårdspladsen til domhuset (afstand ca. 1 km).

Adgangsforhold:
Desværre har landsrettens lokaler i Nykøbing Falster ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Det er derfor en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

 

Rønne 

Store Torv 1, 3700 Rønne

Parkering:
Gå til information om parkering i Rønne

Der er ca. 800 meter fra Rønne havn til Store Torv.

Adgangsforhold:
Desværre har landsrettens lokaler i Rønne ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Det er derfor en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

Digital Post og Sikker Mail

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Østre Landsret på følgende måde:

 • I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge Østre Landsret, og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv. 
Gå til Digitaliseringsstyrelsen

Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten pr. post eller indleveres til landsretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor landsretten har åbent.

Indlevering ved personlig henvendelse skal i åbningstiden ske til Informationen.

Uden for rettens åbningstid kan post afleveres i postkasse på følgende adresse:
Alexandriagade 4, 2150 Nordhavn.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten digitalt, anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor landsretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Det betyder f.eks. at et processkrift, der modtages digitalt af landsretten den 2. april 2023, kl. 23.59 anses for at være modtaget i landsretten den 2. april 2023.

Meddelelser og processkrifter i sager, der behandles på minretssag.dk skal indleveres via minretssag.dk.
Gå til minretssag.dk

It-nedbrud - hvad gør du?

Problemer med at tilgå minretssag.dk eller med at sende mails til landsretten?

Der opstår desværre indimellem nedbrud, som forhindrer dig i at tilgå minretsag.dk eller at sende mails til landsretten.

Landsrettens it-systemer drives af Domstolsstyrelsen, der hurtigst muligt vil rette fejlen. Når der er identificeret et nedbrud eller driftsforstyrrelser, vil det fremgå af siden med driftsinfo på fællessiden for Danmarks Domstole under ”Aktuel driftsinfo”.
Gå til driftsinfo på fællessiden for Danmarks Domstole 

Der er ofte tale om kortvarige nedbrud. Du opfordres derfor til at afvente situationen og løbende tjekke på denne hjemmeside eller på domstol.dk, om fejlen er rettet.

Hvis du har frist i dag?

Hvis et nedbrud forhindrer dig i at overholde en frist på minretsag.dk, skal du kontakte landsretten for at høre, hvordan du skal forholde dig.
Gå til kontaktoplysninger her

Sker nedbruddet uden for landsrettens åbningstider, kan du (hvis muligt) sende dokumenter og meddelelser til landsretten pr. mail. Det kan være med til at vise, at du har forsøgt at overholde fristen på minretsag.dk. Kontakt landsretten hurtigst muligt for at høre, om du skal gøre mere.
Gå til Østre Landsrets åbningstider

Kan landsretten se bort fra en fristoverskridelse?

Retsplejeloven giver mulighed for at se bort fra undskyldelige fristoverskridelser. Det er de dommere, der behandler sagen i landsretten, som afgør, om der kan ses bort fra en fristoverskridelse fx i forbindelse med et it-nedbrud. Du skal selv rejse spørgsmålet herom over for landsretten, når systemerne igen kan tilgås. Du kan ikke forvente en forhåndsafgørelse om, at landsretten vil se bort fra en fristoverskridelse.

Til brug for afgørelsen af, om der foreligger en undskyldelig fristoverskridelse, kan det være nyttigt, at du indsender et screenshot af portal-hjemmesiden med fejlmeddelelse. Screenshot kan tages på flere måder:

Windows 10
 • Alt + PrtSc (print screen): screenshot af hele det åbne vindue
 • Windows-tast + Shift + S: screenshot af et område af skærmen
Mac
 • cmd + Shift + 3: screenshot af hele det åbne vindue
 • cmd + Shift + 4: screenshot af et område af skærmen

Bank, fakturering og betaling

Bankforbindelse:


Danske Bank

Reg.nr. 0216
Konto nr. 4069137245

Swiftadresse: DABADKKK

Iban nr.: 4702164069137245

SE-nr. 67765516 

EAN nr.: 5798000161214

Bestilling af afgørelser

Wi-fi-netværk og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder DomGuest. 

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt. Der er ligeledes mulighed for videolink i nogle retssale. Kontakt afdelingen for yderlige oplysninger. 
Gå til kontaktoplysninger

Mad og drikke

Det er muligt at købe mad og drikke i Café Østre Landsret - Europa kantiner, som er placeret i stueetagen ved siden af Informationen.

Læs mere om hvad caféen tilbyder

Caféen har lukket i ugerne 28-29-30-31

Skolebesøg i landsretten

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i Østre Landsret, kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om skolebesøg under punktet besøgende

Ordensreglement

Ordensreglement

I Østre Landsret kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 1. Der er adgang til Østre Landsrets bygning og til offentlige retsmøder i åbningstiden.

 2. Ophold på landsrettens område forudsætter et lovligt ærinde i bygningen.

 3. Der skal udvises god ro og orden på landsrettens område. Anvisninger fra landsrettens vagter og andet personale skal følges.

 4. Rygning, herunder af e-cigaretter, er ikke tilladt i bygningen. 

 5. Mobiltelefoner og andre apparater, der kan optage eller sende billeder, lyd eller tekst, skal være slukket i retssalene, jf. dog retsplejelovens § 32, stk. 3.

 6. Billedoptagelse:

  a. Fotografering og billedoptagelse på landsrettens område er forbudt uden tilladelse.

  b. Fotografering og billedoptagelse på landsrettens bygning af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.

 7. Drikkevarer må ikke medtages i retssalen. Mad, herunder medbragt mad, må kun spises i landsrettens café.

 8. Dyr må ikke medtages i bygningen uden særlig tilladelse.

 9. Retsformandens anvisninger skal følges i retssalen.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Spørgsmål kan rettes til landsrettens Information eller til vagterne.

 

Sikkerhed og adgangskontrol

Der er fast adgangskontrol i Østre Landsret.
Læs mere om adgangskontrol i landsretten her

Retten har videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Besøgende i landsretten skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

 

Sidst opdateret: 04. juli 2024