Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Adresser mv.

Postadresse:

Østre Landsret
Bredgade 59
1260 København K.

Postkassen findes ved indgangen Bredgade 59

Administrationskontor og Information:

Bredgade 59
1260 København K.

Indgang til rettens afdelinger:

Østre Landsret er placeret på to lokationer: Bredgade 59 samt i Bredgade 42

 • Fredericiagade 26: Afdeling 4, 11, 14, 18 og 25

 

Ny adresse pr. 7. februar 2022

Østre Landsret flytter pr. 7. februar 2022 til Nordhavn. Adressen er Østre Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn. Se kort

Landsrettens telefonnummer er fortsat 9968 6200.

Uden for rettens åbningstid kan post afleveres i postkasse på følgende adresse: Alexandriagade 4, 2150 Nordhavn.

Retsmøder, der er berammet til foretagelse på hovedtingstedet frem til og med 11. februar 2022, gennemføres i de nuværende bygninger i Bredgade/Fredericiagade. Retsmøder fra og med den 14. februar 2022 gennemføres i den nye bygning.Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail.
Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der behandler din sag.
Hvis du har et sagsnummer, bør du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Østre Landsret

Hvis din sag kører via Domstolenes sagsportal, skal du kontakte retten på minretssag.dk

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Østre Landsrets forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Østre Landsret.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Østre Landsrets officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.
Læs mere om sikker mail på fællessiden for Danmarks Domstole 

Åbningstider

Østre Landsret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Personlig henvendelse skal ske til Informationen, Bredgade 59, 1260 København K.

Landsretten holder lukket lørdage, søndage og helligdage samt grundlovsdag og den 24. og den 31. december.

Landsretten kan ved bekendtgørelse på landsrettens hjemmeside fastsætte særlige åbningstider for en bestemt dato eller periode.

Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten pr. post eller indleveres til landsretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor landsretten har åbent.

Indlevering ved personlig henvendelse skal i åbningstiden ske til Informationen.

Uden for åbningstiden kan post afleveres i postkassen ved indgangen Bredgade 59.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten digitalt, anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor landsretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Det betyder f.eks. at et processkrift, der modtages digitalt af landsretten den 7. november 2020, kl. 23.59 anses for at være modtaget i landsretten den 7. november 2020.

Meddelelser og processkrifter i sager, der behandles på minretssag.dk skal indleveres via minretssag.dk.
Gå til minretssag.dk

Bank, fakturering og betaling

Bankforbindelse:


Danske Bank

Reg.nr. 0216
Konto nr. 4069137245

Swiftadresse: DABADKKK

Iban nr.: 4702164069137245

SE-nr. 67765516 

EAN nr.: 5798000161214

Bestilling af afgørelser

Hovedtingsted

Østre Landsrets hovedtingsted er placeret:

Bredgade 59, 1260 København K.
Indgang til afdeling 1-3, 5-10, 15-17 samt Informationen
Se kort
Bredgade 59

Fredericiagade 26, 1310 København K.
Indgang til afdeling 4, 11, 14, 18 og 25
Se kort 

Bredgade 42, 1260 København K.
Indgang til afdeling 12, 13, 19-24
Se kort

Ny adresse pr. 7. februar 2022

Østre Landsret flytter pr. 7. februar 2022 til Nordhavn. Adressen er Østre Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn. Se kort

Landsrettens telefonnummer er fortsat 9968 6200.

Uden for rettens åbningstid kan post afleveres i postkasse på følgende adresse: Alexandriagade 4, 2150 Nordhavn.

Retsmøder, der er berammet til foretagelse på hovedtingstedet frem til og med 11. februar 2022, gennemføres i de nuværende bygninger i Bredgade/Fredericiagade. Retsmøder fra og med den 14. februar 2022 gennemføres i den nye bygning.

 

Ekstra lokaler

Ekstra lokaler

Fremtidsvej 1, 2860 Søborg
Se kort

Nicolai Eigtveds Gade 24-28, 1402 København K. 
Se kort

Bitingsteder

Odense 

Albanigade 30, 5000 Odense

Parkering:
Gå til information om parkering i Odense

Offentlig transport:
Der går bus fra Odense Banegårdscenter til domhuset.
Gå til Rejseplanen

Det tager omkring 20 minutter at gå fra Banegårdscentret til domhuset.

 

Nykøbing Falster 

Slotsgade 35, 4800 Nykøbing F.

Parkering:
Gå til information om parkering i Nykøbing Falster

Offentlig transport:
Der går bus fra Nykøbing Falsters Banegård til domhuset.
Gå til Rejseplanen

Det tager omkring 13 minutter at gå fra Banegårdspladsen til domhuset (afstand ca. 1 km).

Adgangsforhold:
Desværre har landsrettens lokaler i Nykøbing Falster ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Det er derfor en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

 

Rønne 

Store Torv 1, 3700  Rønne

Der er ca. 800 meter fra Rønne havn til Store Torv.

Adgangsforhold:
Desværre har landsrettens lokaler i Rønne ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Det er derfor en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

Wi-fi-netværk og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på.

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt. Der er ligeledes mulighed for videolink i nogle retssale. Kontakt afdelingen for yderlige oplysninger. 
Gå til kontaktoplysninger

Transport, parkering og adgangsforhold

Offentlig transport

Der går både bus og metro til landsretten.
Gå til rejseplanen

 

Parkering

Der kan ikke tilbydes parkeringspladser til landsrettens brugere. I stedet henvises til byens offentlige parkeringspladser.
Yderligere information om parkering i Københavns Kommune

Opmærksomheden henledes på, at der ofte skal afsættes en del tid til at finde en ledig parkeringsplads i kvarteret omkring landsretten.

 

Handicapadgang

Desværre har ikke alle landsrettens lokaler hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Der er ikke elevatoradgang til retslokalerne i Bredgade 42, men der er mulighed for at få flyttet et retsmøde til et retslokale i Bredgade 59.

I så fald vil det være en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

Der er adgang til handicaptoiletter i stueetagen i henholdsvis Bredgade 59 og Fredericiagade 26

Mad og drikke

Det er muligt at købe mad og drikke i Østre Landsret i Restaurant Fazer i stueetagen.
Gå til restaurantens hjemmeside

Indgang til restauranten kan ske via Bredgade 59.

Ordensreglement

Ordensreglement

I Østre Landsret kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 1. Der er adgang til Østre Landsrets bygninger og til offentlige retsmøder i åbningstiden.

 2. Ophold på landsrettens område forudsætter et lovligt ærinde i bygningerne.

 3. Der skal udvises god ro og orden på landsrettens område. Anvisninger fra landsrettens vagter og andet personale skal følges.

 4. Rygning, herunder af e-cigaretter, er ikke tilladt i bygningerne. Tobaksrygning henvises til askebægerne i gården og haven.

 5. Mobiltelefoner eller andre apparater, der kan optage eller sende billeder, lyd eller tekst, skal være slukket i retssalene jf. dog retsplejelovens § 32, stk. 3.

 6. Billedoptagelse:

  1. Det er forbudt at fotografere eller at optage film på landsrettens område uden tilladelse.

  2. Efter retsplejelovens § 32 b, er billedoptagelse uden for landsrettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.

 7. Drikkevarer må ikke uden tilladelse medtages i retssalene. Mad, herunder medbragt mad, må kun spises i landsrettens restaurant.

 8. Dyr må ikke medtages på landsrettens område uden særlig tilladelse.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og eventuel politianmeldelse.

Spørgsmål kan rettes til landsrettens Information eller til vagtpersonalet.

Hjertestartere

Landsretten er udstyret med 3 hjertestartere.

30 ansatte har gennemført førstehjælpskursus og hjertestarterkursus.

Hjertestarterne er placeret følgende 3 steder i Østre Landsrets bygninger. Hjertestarterne er ikke tilgængelige uden for åbningstiden samt på helligdage, hvilket alarmcentralen er gjort opmærksom på: 

Der er placeret en hjertestarter i Informationen og indgange hertil foregår via  Bredgade 59 – Informationen.

Der er placeret en hjertestarter tæt ved Løn- og Regnskab og indgang hertil foregår via Fredericiagade 26, 1. sal - Løn & Regnskab.

Der er placeret en hjertestarter i Palæet (Bredgade 42) indgang hertil foregår via Bredgade 42, 1. sal - sektion E.

Sikkerhed og adgangskontrol

Fra 7. maj 2020 er der indført fast adgangskontrol i Østre Landsret.
Læs mere om adgangskontrol i landsretten her

Retten har videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Besøgende i landsretten skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

 

Sidst opdateret: 13. januar 2022