Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Adresser mv.

Postadresse:

Østre Landsret
Østre Landsrets Plads 1
2150 Nordhavn

Administrationskontor og Information:

Østre Landsrets Plads 1
2150 Nordhavn

Uden for rettens åbningstid kan post afleveres i postkasse på følgende adresse:
Alexandriagade 4, 2150 Nordhavn.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail.
Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der behandler din sag.
Hvis du har et sagsnummer, bør du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Østre Landsret

Hvis din sag kører via Domstolenes sagsportal, skal du kontakte retten på minretssag.dk

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Østre Landsrets forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Østre Landsret.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Østre Landsrets officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.
Læs mere om sikker mail på fællessiden for Danmarks Domstole 

Åbningstider

Østre Landsret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Personlig henvendelse skal ske til Informationen, Østre Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn

Landsretten holder lukket lørdage, søndage og helligdage samt grundlovsdag og den 24. og den 31. december.

Landsretten kan ved bekendtgørelse på landsrettens hjemmeside fastsætte særlige åbningstider for en bestemt dato eller periode.

Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten pr. post eller indleveres til landsretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor landsretten har åbent.

Indlevering ved personlig henvendelse skal i åbningstiden ske til Informationen.

Uden for rettens åbningstid kan post afleveres i postkasse på følgende adresse:
Alexandriagade 4, 2150 Nordhavn.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten digitalt, anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor landsretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Det betyder f.eks. at et processkrift, der modtages digitalt af landsretten den 2. april 2022, kl. 23.59 anses for at være modtaget i landsretten den 2. april 2022.

Meddelelser og processkrifter i sager, der behandles på minretssag.dk skal indleveres via minretssag.dk.

Gå til minretssag.dk

Bank, fakturering og betaling

Bankforbindelse:


Danske Bank

Reg.nr. 0216
Konto nr. 4069137245

Swiftadresse: DABADKKK

Iban nr.: 4702164069137245

SE-nr. 67765516 

EAN nr.: 5798000161214

Bestilling af afgørelser

Hovedtingsted

Østre Landsrets hovedtingsted er placeret:

Østre Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn

Uden for rettens åbningstid kan post afleveres i postkasse på følgende adresse: Alexandriagade 4, 2150 Nordhavn.

Offentlig transport:
Metrolinje M4 kører til landsretten. Man skal stå af på Orientkaj.
Gå til rejseplanen

Fra Orientkaj er der omkring 100 m. til landsrettens hovedindgang.
Se kort

Parkering:
Yderligere information om parkering i Københavns Kommune

Bitingsteder

Odense 

Albanigade 30, 5000 Odense

Parkering:
Gå til information om parkering i Odense

Offentlig transport:
Der går bus fra Odense Banegårdscenter til domhuset.
Gå til Rejseplanen

Det tager omkring 20 minutter at gå fra Banegårdscentret til domhuset.

 

Nykøbing Falster 

Slotsgade 35, 4800 Nykøbing F.

Parkering:
Gå til information om parkering i Nykøbing Falster

Offentlig transport:
Der går bus fra Nykøbing Falsters Banegård til domhuset.
Gå til Rejseplanen

Det tager omkring 13 minutter at gå fra Banegårdspladsen til domhuset (afstand ca. 1 km).

Adgangsforhold:
Desværre har landsrettens lokaler i Nykøbing Falster ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Det er derfor en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

 

Rønne 

Store Torv 1, 3700  Rønne

Parkering:
Gå til information om parkering i Rønne

Der er ca. 800 meter fra Rønne havn til Store Torv.

Adgangsforhold:
Desværre har landsrettens lokaler i Rønne ikke hensigtsmæssige adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Det er derfor en god idé at rette henvendelse til landsretten (tlf. 9968 6200) i god tid før retsmødet og gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte et retsmøde til et andet lokale.

Wi-fi-netværk og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder DomGuest. 

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt. Der er ligeledes mulighed for videolink i nogle retssale. Kontakt afdelingen for yderlige oplysninger. 
Gå til kontaktoplysninger

Transport og parkering

Offentlig transport

Metrolinje M4 kører til landsretten. Man skal stå af på Orientkaj.
Gå til rejseplanen

Fra Orientkaj er der omkring 100 m. til landsrettens hovedindgang.
Se kort

Parkering

Der kan ikke tilbydes parkeringspladser til landsrettens brugere. I stedet henvises til parkeringshuset Orient Plads, som er placeret lige ved siden af landsretten.
Yderligere information om parkeringshus Orient Plads

 

Mad og drikke

Det er muligt at købe mad og drikke i Café Østre Landsret - Europa kantiner, som er placeret i stueetagen ved siden af Informationen.

Læs mere om hvad caféen tilbyder og se ugens menu her

Skolebesøg i landsretten

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i Østre Landsret, kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om skolebesøg under punktet besøgende

Ordensreglement

Ordensreglement

I Østre Landsret kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 1. Der er adgang til Østre Landsrets bygning og til offentlige retsmøder i åbningstiden.

 2. Ophold på landsrettens område forudsætter et lovligt ærinde i bygningen.

 3. Der skal udvises god ro og orden på landsrettens område. Anvisninger fra landsrettens vagter og andet personale skal følges.

 4. Rygning, herunder af e-cigaretter, er ikke tilladt i bygningen. 

 5. Mobiltelefoner og andre apparater, der kan optage eller sende billeder, lyd eller tekst, skal være slukket i retssalene, jf. dog retsplejelovens § 32, stk. 3.

 6. Billedoptagelse:

  a. Fotografering og billedoptagelse på landsrettens område er forbudt uden tilladelse.

  b. Fotografering og billedoptagelse på landsrettens bygning af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.

 7. Drikkevarer må ikke medtages i retssalen. Mad, herunder medbragt mad, må kun spises i landsrettens café.

 8. Dyr må ikke medtages i bygningen uden særlig tilladelse.

 9. Retsformandens anvisninger skal følges i retssalen.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Spørgsmål kan rettes til landsrettens Information eller til vagterne.

 

Sikkerhed og adgangskontrol

Der er fast adgangskontrol i Østre Landsret.
Læs mere om adgangskontrol i landsretten her

Retten har videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Besøgende i landsretten skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

 

Sidst opdateret: 07. februar 2023