Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingnævnets bygning

Appeltilladelser

I visse civile sager og straffesager kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at appellere en afgørelse.

Appeltilladelser familieretten

I visse sager, hvor familieretten har truffet afgørelse, kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at appellere afgørelsen til landsretten.

Fri proces

I sager, hvor Civilstyrelsen har meddelt afslag på fri proces eller retshjælp, kan du klage til Procesbevillingsnævnet.

Nyheder

Her kan du finde nyheder og udvalgte afgørelser fra Procesbevillingsnævnet fra 2017 og frem.

Om Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret samt klager over afslag på ansøgninger om fri proces.

Lovgivning

Her finder du reglerne for Procesbevillingsnævnets virksomhed, Procesbevillingsnævnets forretningsorden og nævnets behandling af personoplysninger.

Covid-19

Procesbevillingsnævnets tre afdelinger arbejder på fuld kraft og træffer fortsat afgørelser.

I overensstemmelse med regeringens retningslinjer for genåbningen af Danmark har Procesbevillingsnævnet med virkning fra 15. juni 2020 genoptaget muligheden for personlig henvendelse i Procesbevillingsnævnet. Sekretariatets medarbejdere, der hidtil har arbejdet hjemmefra, vil i videre omfang være fysisk til stede i Procesbevillingsnævnet.

Du kan kontakte Procesbevillingsnævnet på post@procesbevillingsnaevnet.dk og telefonisk på tlf. 33121320 på hverdage i tidsrummet kl. 9.30-14.00. Har du symptomer på Covid-19, skal du ikke henvende dig personligt i Procesbevillingsnævnet.

Vi gør samtidig opmærksom på Procesbevillingsnævnets generelle vejledning her på hjemmesiden om kommunikation ved brug af sikker mail og om databeskyttelse. Du kan orientere dig om denne vejledning i højre side under kontakt.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Procesbevillingsnævnet
Store Kongensgade 1-3, 2. sal 
DK-1264 København K.

Telefon nr. 33 12 13 20

 

Åbningstider

Mandag til fredag 09.00-15.00.

Telefontid mandag til fredag kl. 9.30-14.00

 

Procesbevillingsnævnet har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Gå til kontaktoplysninger

Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2019

Her kan du læse Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2019. Årsberetningen omfatter i lighed med tidligere år en almindelig orientering om nævnets virksomhed, sammensætning og sagsbehandling i de to første kapitler. De følgende kapitler indeholder desuden en statistisk del med en række talmæssige opgørelser og grafiske illustrationer for sagerne i nævnets tre afdelinger i 2019. Dette suppleres af en omtale af nogle konkrete sager, der har været behandlet i nævnets afdelinger.

Årsberetning 2019