Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

u

Appeltilladelser

I visse civile sager og straffesager kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at appellere en afgørelse.

Appeltilladelser familieretten

I visse sager, hvor familieretten har truffet afgørelse, kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at appellere afgørelsen til landsretten.

Fri proces

I sager, hvor Civilstyrelsen har meddelt afslag på fri proces eller retshjælp, kan du klage til Procesbevillingsnævnet.

Nyheder

Her kan du finde nyheder og udvalgte afgørelser fra Procesbevillingsnævnet fra 2020 og frem.

Om Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret samt klager over afslag på ansøgninger om fri proces.

Lovgivning

Her finder du reglerne for Procesbevillingsnævnets virksomhed, Procesbevillingsnævnets forretningsorden og nævnets behandling af personoplysninger.

Nye regler vedrørende oplysningspligt og indsigtsret

Med virkning fra 1. januar 2024 er der ved lov nr. 1784 af 28. december 2023 vedtaget en nye lovbestemmelse i databeskyttelseslovens § 22, stk. 7, der medfører, at Procesbevillingsnævnets behandling af personoplysninger i forbindelse med sager om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret (retsplejelovens § 22, stk. 1), undtages fra databeskyttelsesforordningens artikel 13-15.

Dette betyder, at sagerne i Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser og i afdelingen for appeltilladelse vedrørende familierettens afgørelser fra 1. januar 2024 ikke længere vil være omfattet af databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt og indsigtsret.

Undtagelsen vil alene gælde ansøgninger, der er modtaget i Procesbevillingsnævnet fra og med 1. januar 2024. Du kan læse mere om lovændringen på Folketingets hjemmeside.

Procesbevillingsnævnets sager i nævnets afdeling for fri proces vil som hidtil være omfattet af dataforordningens artikel 13-15.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Procesbevillingsnævnet
Store Kongensgade 1-3, 2. sal 
DK-1264 København K.

Telefon nr. 33 12 13 20

 

Åbningstider

Mandag til fredag 09.00-15.00.

Telefontid mandag til fredag kl. 09.30-14.00

 

Procesbevillingsnævnet har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Gå til kontaktoplysninger

Procesbevillingsnævnet inviterer til gå-hjem-møde

Den 26. september 2024 kl. 15:30-18:00 afholder Procesbevillingsnævnet et gå-hjem-møde for alle interesserede aktører i retsvæsenet, hvor en række udvalgte emner om appeltilladelser vil blive gennemgået. Yderligere information om emner, tilmelding og mulighed for deltagelse via Teams findes i invitationen.

Invitation til gå-hjem-møde 26. september 2024