Gå til sidens indhold

Retten i Randers

Retten i Randers

Hvis du skal møde i Retten i Randers, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Randers består af tre retsbygninger, hvoraf én ligger i Grenå. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i receptionen i Nørregade 1, 8900 Randers C. Receptionen ligger til venstre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Randers.

Afdelingskontoret i Grenaa

Afdelingskontoret, Østerbrogade 20, 8500 Grenaa

Åbningstid: Mandag og tirsdag kl. 08.30-15.00.
Der er berammelser af retssager efter behov på andre dage.
Post skal sendes til: Retten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randes C.
Telefoniske henvendelser skal ske via Retten i Randers: tlf. 99 68 86 00.

Fogedsager

Fogedsager, der behandles af kontormedarbejdere, vil blive behandlet på tirsdage.

Skiftesager

Dødsboer, der behandles af kontormedarbejdere og hvor der er indkaldt til møde, vil blive behandlet på mandage.

Notarforretninger

Du kan få tid hos notaren om mandagen.
Der kan bestilles tid ved notaren online. Se nærmere her.

Handicapindgang

Der er mulighed for at benytte handicapindgang. Hvis du er indkaldt til møde og har brug for at benytte handicapindgang bedes du kontakte os telefonisk (99 68 86 00) inden mødet.

Anmodning om aktindsigt

Din anmodning om aktindsigt skal ske skriftligt.

Der skal være henvisning til det konkrete sagsnr. og det konkrete dokument, du ønsker aktindsigt i.

Ønsker du at søge aktindsigt i en sag, kan du finde kontaktoplysninger til retten her.

Læs mere om aktindsigter ved Danmarks Domstole her.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Randers har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende

Registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 133 495.
IBAN: DK29 0216 4069 1334 95
SWIFT: DABADKKK

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Det er muligt at betale via MobilePay ved Retten i Randers

Bemærkninger til betalingen skal udfyldes, så retten kan se hvad betalingen vedrører.
Læs mere om MobilePay her.

Fakturering til Retten i Randers skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798000161924
CVR-nr. 21 65 95 09

Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Boligdommere - Retten i Randers 2021-2025

Lejer:

Indstillet af:

Jurastuderende Annie Wittorff Villadsen

8900 Randers 

Lejernes Landsorganisation

Jurastuderende Asger Nørgaard

8900 Randers

Lejernes Landsorganisation

Skadebehandler Emina Imamovic

8000 Aarhus C

Lejernes Landsorganisation

 

Socialrådgiver Feramuz Acar

8930 Randers NØ

Randers Lejerforening, Danmarks Lejerforeninger

 

Stud.jur. Frida Valbjørn

8900 Randers C

Danmarks Lejerforeninger

Sociolog Jakob Kristian Boeck Lindberg

4600 Køge

Danmarks Lejerforeninger

Jurist Jeanette Hyttel Nielsen

8541 Skødstrup

Danske Lejere

Konsulent Jesper Nørgaard Hansen

8900 Randers C

Randers Lejerforening, Danmarks Lejerforeninger

 

Driftsleder Jørgen Dyrholm Jensen

7840 Højslev

Lejernes Landsorganisation, Danske Lejere

Efterlønsmodtager Kaj Bjarne Jensen

8981 Spentrup

Randers Lejerforening, Danmarks Lejerforeninger

Cand.jur. Kasper Fuhr Christensen

8900 Randers C

Danmarks Lejerforeninger

 

Lektor Kim Kristensen

8900 Randers C

Randers Lejerforening, Danmarks Lejerforeninger

Studerende Klaus Willer

2300 København S

Danmarks Lejerforeninger

Overlærer Lars Winther Dohn

6950 Ringkøbing

Lejernes Landsorganisation

 

Jurist Mai-Britt Madsen

8530 Hjortshøj

Lejernes Landsorganisation, Kolding Lejerforening, Danske Lejere

Cand.jur. Mark Jimmy Hardy Larsen

8930 Randers NØ

Danmarks Lejerforeninger

Advokat Morten Tarp

1819 Frederiksberg C

Danmarks Lejerforeninger

Cand.jur. Nicholine E. Andersen

8940 Randers SV

Danmarks Lejerforeninger

 

Kontorchef Nini Fyrst Kristensen

8981 Spentrup

Lejernes Landsorganisation, Lejernes Retshjælp

 

Stud.jur. Rasmus Vinther

8930 Randers NØ

Danmarks Lejerforeninger

Kontorleder Rikke Daugaard Jepsen

8210 Aarhus V

Lejernes Landsorganisation

Fuldmægtig Stefan Heilskov-Rousing

8940 Randers SV

Danmarks Lejerforeninger

Fagforeningsformand Susanne Hansen

8960 Randers SØ

Randers Lejerforening, Danmarks Lejerforeninger

Specialarbejder Søren Alfred Jørgensen

8940 Randers SV

Randers Lejerforening, Danmarks Lejerforeninger

Cand.jur. Søren Ramsing

5953 Tranekær

Lejerforening Fyn, Danmarks Lejerforeninger

Jurist Thomas Ginnerskov Jensen

8200 Aarhus N

Danske Lejere

 

 

Udlejer:

Indstillet af:

Afdelingschef Anni Frandsen

8355 Solbjerg

EjendomDanmark

Selvstændig udlejer Claus Johannesen

8920 Randers NV

Ejendomsforeningen Danmark, EjendomDanmark

 

Direktør Dennis Larsen

8920 Randers NV

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Direktør Elsebeth Due Kjeldsen

8400 Ebeltoft

Danske Udlejere, EjendomDanmark

 

Ejendomsadministrator Kafiya Hassan

8000 Aarhus C

Danske Udlejere

Bygherrerådgiver Lars Bøvre

9500 Hobro

Danske Udlejere

Ejendomsadministrator Leon Nordmand Vetter

8400 Ebeltoft

Danske Udlejere

CEO, Ejendomsadministrator Lone Holm

8543 Hornslet

Danske Udlejere, EjendomDanmark

Økonomichef Mette Vestergaard Jacobsen

9574 Bælum

Erhvervslejernes Landsorganisation

Direktør Michael Salling

8260 Viby J

Danske Udlejere

Advokat Michael Sommer

8000 Aarhus C

Danske Udlejere

Statsaut. Revisor Palle Roed

9260 Gistrup

Danske Udlejere

Direktør Peter Lautrup

8230 Åbyhøj

Danske Udlejere, Ejendomsforeningen Danmark, EjendomDanmark

Forretningsfører Pia Schoppe Hesselvig

9000 Aalborg

Boligselskabernes Landsforening, BL - Danmarks Almene Boliger

Advokat, cand.merc.jur. Rasmus Grejsen Lynge

8930 Randers NØ

Danske Udlejere

Ejendomsadministrator EA Søren Schack Poulsen

8541 Skødstrup

Danske Udlejere

Direktør Tony Fischer

8920 Randers NV

Ejendomsforeningen Danmark, EjendomDanmark

 

Opdateret: Den 22. november 2022

Find rundt i retten

Retssal A, B, C og D er placeret på Tinghuset, Møllestræde 8, 8900 Randers C. Retssal A er den eneste retssal i stueetagen, og retssalene B, C og D findes på 1. sal.

 

Retssal E, F, G og H samt mødelokalerne 12-15 er placeret på 1. sal i hovedbygningen, Nørregade 1, 8900 Randers C. Retssal K, samt mødelokale 21 og Ungdomskriminalitetsnævnets lokaler er placeret på 2. sal i tilbygningen til hovedbygningen. 

 

Familierettens lokaler er placeret på 3. sal i hovedbygningen.

 

Ved grundlovsforhør i weekender benyttes retssal A på Tinghuset i Møllestræde.

 

Der er toiletter på 1. sal i hovedbygningen.

Hjertestarter

Retten i Randers er udstyret med en hjertestarter.

Hjertestarteren er placeret i Informationen

Indgangen
Nørregade 1
8900 Randers C

E-mails

E-mail:

Det offentlige er i gang med at afskaffe papirbreve. Målet er, at det skal være billigere, lettere og hurtigere at kommunikere med det offentlige.

Det gælder også for Danmarks Domstole, som vil ensarte brugen af e-mail i takt med, at flere kan modtage og sende sikker digital post. 

Fra den 1. oktober 2013 kom der fælles retningslinjer for, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail.

Retten i Randers sender og modtager derfor mere korrespondance via e-mail. E-mailen har erstattet retternes brug af fax, der ikke længere benyttes.

Læs her hvad skal din e-mail indeholde.

Mad og drikke

Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i retsbygningen. Der er vandautomater i retsbygningen og mulighed for køb af mad og drikkevarer indenfor gå-afstand (fra ca. 50-200 m)

Medbragt mad og drikke kan blive konfiskeret, for at du kan få adgang til retsbygningen.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Randers kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for mad og drikkevarer
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Randers. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Randers skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Randers

 

Digital Post og Sikker mail

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

 

Du kan finde Retten i Randers på følgende måde:

 

 • I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge Retten i Randers, og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

 

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

 

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

 

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

 

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Transport, parkering og adgangsforhold

Parkering:

Parkeringspladserne i gården ved Domhuset kan kun benyttes i 30 minutter ved ærinde i retten og ved brug af parkeringstilladelse som udleveres ved henvendelse i rettens information.

Der er betalingsparkering på i gaderne i nærheden af retten, samt de store parkeringspladser i Nordregrave, Thorsgade og Biografgade, der er indenfor gå-afstand.

Retten er inden for gå-afstand fra Randers Station (ca. 1 km) og Randers Busterminal (ca. 500 m).
Retsbygningen er handicapvenlig med adgangsforhold via elevator til både retslokaler og toiletter. Indgang via rampen ved rettens hovedindgang.

Parkering kan ske på følgende steder i Randers:

Domhuset, Nørregade 1, 8900 Randers C - 30 minutters parkering, henvendelse skal ske til informationen
Tinghuset, Møllestræde 8, 8900 Randers C - Betalingsparkering (gåafstand ca. 250 m.)
Grusparkering v/BioCity Randers, Thors Bakke 2, 8900 Randers C - Betalingsparkering (gåafstand ca. 250 m.)
Parkering nedenfor BioCity Randers, Nordregrave, 8900 Randers C - Betalingsparkering (gåafstand ca. 250 m.)
Grusparkeringsplads v/Thorsgade, 8900 Randers C - Betalingsparkering (gåafstand ca. 250 m.)
Parkering v/Vestervold, Vestervold 29, 8900 Randers C - Gratis parkering (gåafstand ca. 350 m.)

Se i øvrigt kommunens kort over parkering i Randers midtby her.Parkering kan ske på følgende steder i Grenå:

Afdelingskontoret, Østerbrogade 20, 8500 Grenå - Gratis parkering

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: randers@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 150 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Randers' konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 133 495. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt her.

Wi-fi og teknik i retten

Wifi

Der er mulighed for at benytte wifi-adgang i Retten i Randers - læs mere her.

AV-udstyr og adaptere

Retten i Randers har forskelligt AV-udstyr i retssalene. Hvis du har brug for at vide, hvilket AV-udstyr eller hvilke adaptere der kan benyttes i en retssal, kan du læse mere om det her.

Særligt ved retssal G

Retssal G er en videoretssal, hvor det er muligt at ringe op med videoforbindelse til andre retter eller andre myndigheder med mulighed for videoforbindelse, f.eks. til brug ved afhøring af vidner. Der er et lytterum tilknyttet retssalen. Retssal G fungerer også som nævningeretssal.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Åbningstider

Retten i Randers har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Der er åbent for postindlevering dagen efter Kristi Himmelfartsdag, samt hverdage mellem jul og nytår (helligdage undtaget).

Der kan være særlige åbningstider for afdelingskontoret i Grenaa ifbm. sommer og jul. Disse vil fremgå under aktuelt.

Behandling af persondata

Retten behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Læs mere om rettens brug af persondata her.

 

Sidst opdateret: 27. juni 2024