Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

16 nov 2020

Sø- og Handelsretten

Slutkundes afvisning af skib

Offshore Windservice A/S mod World Marine Offshore A/S BS-45496/2019-SHR.

Sagsøgte, der havde indgået en befragtningsaftale med sagsøgeren, og som ønskede at benytte skibet over for sin slutkunde, fandtes ikke at have godtgjort, at befragtningsaftalen med sagsøgeren var betinget af slutkundens godkendelse af skibet.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.