Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Oplysninger om rettens sagkyndige medlemmer og liste med navne og indstillende organisationer.

Ved afgørelsen af civile sager i Sø- og Handelsretten deltager altid 1 juridisk dommer og i særlige principielle sager 3 juridiske dommere.

Udover den juridiske dommer medvirker altid også 2 sagkyndige medlemmer og i særlige komplekse sager 4 sagkyndige medlemmer.

Reglerne om udtagelse af sagkyndige medlemmer findes i Retsplejelovens kapitel 9 b.

Sø- og Handelsretten har i alt ca. 140 sagkyndige medlemmer, som alle er indstillet af erhvervslivets organisationer for perioder af 4 år.

De sagkyndige har alle erfaring og særlig indsigt i et eller flere af rettens områder, f.eks. IP-ret, markedsføring, transportret eller søret.

Liste over Sø- og Handelsrettens sagkyndige medlemmer (pdf)

Hvis du har spørgsmål til listen kontakt Sø- og Handelsretten på tlf. 99 68 47 41.

Sidst opdateret: 06. juni 2024