Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Oplysninger om, hvordan man søger om aktindsigt ved Sø- og Handelsretten.

Ved bestilling af udskrifter sendes mail til aktindsigt@shret.dk eller almindeligt brev og der overføres gebyr.

I mailen/brevet skal følgende være oplyst:

  • Sagens nr. og/eller sagens parter
  • Navn, adresse og telefonnummer på udskriftsbestilleren
  • Typen af udskrift (dom, kendelse, attest, udskrift af retsbog fra et enkelt retsmøde eller en fuldstændig retsbogsudskrift).
  • Hvilken retlig interesse har du/udskriftsbestilleren i at søge denne udskrift.

Gebyret er 150 kr. pr. udskrift og kan betales med kontanter, MobilePay ved personligt fremmøde (vi modtager ikke visa/dankort) eller via overførsel til rettens bankkonto. Er du part i sagen, eller har du en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, skal du ikke betale gebyr. 

  • Danske Bank konto: 0216-4069 134 912
  • Husk altid at angive indbetaler, rettens sagsnummer samt navnene på sagens parter.

Se evt. nærmere informationer om Sø- og Handelsrettens bankoplysninger

Bestillingen behandles først, når både mail/brev og betalingen er modtaget.

Evt. kontakt pr. telefon: 99 68 46 00 (kl. 8.30 – 15.00)

Hvis du skal bruge en udskrift af en dom, men ikke har behov for en påtegning om udskriftens rigtighed, kan du i vores domsoversigt finde alle afsagte domme fra 1. januar 2002 og frem som fulddomme i pdf-format.

Sidst opdateret: 14. oktober 2021