Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

30 nov 2020

Sø- og Handelsretten

Varemærkeforfalskning mv.

Daniel Wellington AB mod Kulog ApS og Ole Frank Nielsen, BS-17254/2018-SHR

Kulog havde krænket Daniel Wellingtons varemærkerettigheder ved salg af varemærkeforfalskede ure. Øvrige ure krænkede også Daniel Wellingtons varemærkerettigheder, da urene var indført i EU uden Daniel Wellingtons samtykke. Skønsmæssigt fastsat erstatning. Personligt ansvar. 

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt