Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

03 dec 2020

Sø- og Handelsretten

Alkoholmisbrug ikke handicap

Forsikringsforbundet som mandatar for [A] mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [B], BS-45652/2019-SHR.

Sagen angik bl.a. det principielle spørgsmål, om et alkoholmisbrug var omfattet af forskelsbehandlingsloven som handicap.
Retten fandt, at dette ikke var tilfældet i den konkrete sag. Bortvisning under sygefravær var uberettiget, men medarbejderen kunne opsiges med sædvanligt varsel. Arbejdsgiveren skulle derfor betale løn mv. i opsigelsesperioden, men ikke godtgørelse for usaglig afskedigelse.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.