11 dec 2020

Sø- og Handelsretten

Fysiske retsmøder gennemføres som planlagt

Sø- og Handelsretten gennemfører fortsat fysiske retsmøder mv. som planlagt.

Sundhedsmyndighederne har indført en række lokale restriktioner og tiltag i 17 kommuner i Hovedstadsområdet med virkning fra mandag den 7. december 2020 til foreløbig 2. januar 2021 og har den 9. december 2020 udvidet disse til også at gælde i yderligere 38 kommuner samt efterfølgende i yderligere 31 kommuner fra fredag den 11. december 2020 kl. 16 og frem til og med den 3. januar 2021. Restriktionerne er senere blevet forlænget til den 17. januar 2021.

Domstolene er ikke omfattet af disse restriktioner og tiltag, men domstolenes krisestab og retspræsidenterne ved de enkelte berørte retter har nøje overvejet, om tiltagene lokalt bør have konsekvens for afviklingen af fysiske retsmøder mv.

Afvikling af retsmøder mv. er en samfundskritisk opgave, og da retslokalerne og de tilhørende faciliteter i Sø- og Handelsretten er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, gennemføres fysiske retsmøder mv. fortsat som planlagt.