Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

11 dec 2020

Sø- og Handelsretten

Konsumption mv. Ej forbud

Lala Berlin GmbH mod Salling Group A/S, BS-33029/2020-SHR.

Sagsøger havde ikke sandsynliggjort, at de solgte tørklæder var varemærkeforfalskede. De solgte tørklæder og net anset for lovligt parallelimporterede varer. Det var ikke sandsynliggjort, at sagsøger havde rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, jf. varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2. Ikke grundlag for forbud.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.