Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

02 dec 2020

Sø- og Handelsretten

Misligholdelse af aftale

Bitstamp Ltd. mod CNG Processing ApS, BS-16981/2019-SHR.

Sagsøger, der udbyder en kryptovaluta-handelsplatform, fik medhold i, at en indgået E-wallet aftale var misligholdt af sagsøgte. Der var dog ikke grundlag for at tage en række af sagsøgers erstatningskrav på mere end 16 mio. USD til følge. Retten fandt derimod, at sagsøgte skulle tilbagebetale overfakturerede beløb, de af sagsøger indbetalte deponeringer og sagsøgers kunders indeståender.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.