Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

11 dec 2020

Sø- og Handelsretten

Om prøvelse af krav efter toldlovens § 83.

Skattestyrelsen mod Lux Leasing A/S under konkurs, BS-52483/2019-SHR.

Skifteretten kunne som led i en fordringsprøvelse tage stilling til, om kurator var forpligtet til at aflyse konkursdekret, der var lyst på en række køretøjer, der var beslaglagt af Skattestyrelsen i medfør af Toldlovens § 83, jf. retsplejelovens kapitel 74. Retten fandt at konkursboet var forpligtet hertil.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt