Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

11 dec 2020

Sø- og Handelsretten

Vildledende markedsføring

Sanofi A/S m.fl. mod Novo Nordisk A/S, BS-230/2020-SHR.

Novo Nordisk blev forbudt at anvende en pressemeddelelse samt pålagt at berigtige denne, hvori insulinpræparatet Tresiba® blev sammenlignet med konkurrenten Sanofis præparat Toujeo® på en måde, som der ikke var fagligt belæg for, og som var vildledende og markedsforstyrrende i henhold til markedsføringsloven. Novo Nordisk blev pålagt at betale 500.000 kr. til Sanofi samt idømt en bøde på 500.000 kr. for overtrædelse af markedsføringsloven.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt