Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 apr 2020

Sø- og Handelsretten

Dom i konkurrenceretssag

BS-3038-2019. CD Pharma AB (under likvidation) mod Konkurrencerådet

Sø- og Handelsretten har ved dom af 2. marts 2020 fastslået, at CD Pharma AB i perioden fra den 28. april 2014 til den 26. oktober 2014 har misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for salg af lægemidlet Syntocinon (et ve-stimulerende lægemiddel) til at opnå priser, som var i strid med konkurrencelovens § 11 og TEUF art. 102. Sø- og Handelsretten har derved stadfæstet Konkurrenceankenævnets afgørelse i sagen af 29. november 2018 og Konkurrencerådets afgørelse af 31. januar 2018.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.