Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 apr 2020

Sø- og Handelsretten

Forbud mod salg af sko

BS-13105/2019-SHR. Kawasaki Footwear ApS mod Niels Erik Petterson

Det blev forbudt eneejer af og direktør i selskab at sælge selskabets varelager af sko, idet et salg ville stride mod sagsøgers rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. Der var ikke grundlag for et krav om erstatning mod direktøren.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.