Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

14 maj 2020

Sø- og Handelsretten

Forbud nedlagt mod bankers udbetaling af anfordringsgarantier

Rohde Nielsen A/S mod Sydbank A/S og Commercial Bank of Ceylon PLC. BS-17499/2020-SHR

Retten nedlagde mod sikkerhedsstillelse forbud mod, at der skete udbetaling, eller at der blev fremsat krav om udbetaling af stillede anfordringsgarantier på baggrund af aftaleophævelse grundet Covid-19 vedrørende et sandindvindingsprojekt på Sri Lanka.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.