06 jul 2020

Sø- og Handelsretten

COVID-19: Sø- og Handelsretten er genåbnet

Sø- og Handelsretten er genåbnet for fysiske møder

Pga. COVID-19 blev Sø- og Handelsretten ligesom alle andre domstole og mange offentlige institutioner i Danmark lukket for fysiske møder den 12. marts 2020. 

Lukkeperioden varede oprindelig til den 10. maj 2020, men blev senere afkortet, så domstolene kunne genåbne gradvist for fysiske møder fra den 27. april 2020.

I genåbningens første uger prioriterede Sø- og Handelsretten særligt de mange sager om konkurs og rekonstruktion.

Planen for den fortsatte genåbning af retten er følgende:

Retsafdelingen: Hovedforhandlinger og fysiske møder i civile sager

Fra den 11. maj 2020 gennemføres alt som planlagt, medmindre andet er besluttet af retten eller aftalt med parterne.

Skifteretten: Fysiske møder i sager om insolvens (konkurs mv.)

  • Der berammes og afholdes møder om konkursbegæringer, kuratorvalg og afsluttende skiftesamlinger i konkursboer samt om rekonstruktion i videst muligt omfang.
  • Der berammes og afholdes kreditormøder i gældssaneringssager. OBS: I disse møder vil du modtage indkaldelse direkte fra den advokat, der er antaget som medhjælper i gældssaneringssagen.

Du kan læse mere om Hygiejne og udeblivelse på grund af COVID-19 smitte her på hjemmesiden under ’Møde i retten – COVID-19’.

Rettens arbejde i øvrigt og særligt om hastesager om konkurs mv.:

Rettens personale udfører fortsat også sagsbehandling og administrative opgaver hjemmefra. 

Telefonmøder og frister i sager under forberedelse gælder derfor uændret, medmindre der gives anden besked.  

Retten afsiger også løbende domme og kendelser.

Kontakt til retten:

Skifteretten: insolvens@shret.dk

Retsafdelingen: civil@shret.dk

Øvrige henvendelser: post@shret.dk

Rettens hovedtelefon er åben alle hverdage kl. 8.30- 15.00: 99 68 46 00.

Telefonopkald til Skifteretten kun kl. 8.30 – 12.00, medmindre det haster.

Indlevering af fysisk post kan ske alle hverdage mellem kl. 8:30 og 15:00.

Sø- og Handelsretten vil løbende opdatere denne status.