Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

12 aug 2020

Sø- og Handelsretten

Om uregistreret EF-design

Depeche & Co A/S mod Dixie ApS. BS-3143/2019-SHR

4 ud af 5 tasker var beskyttet som uregistreret EF-design. Alle tasker var tillige beskyttet efter markedsføringsloven. Sagsøgtes tasker adskilte sig på en sådan måde fra sagsøgers tasker, at der ikke forelå en krænkelse af sagsøgers rettigheder efter designforordningen og markedsføringsloven.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt