Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

29 sep 2020

Sø- og Handelsretten

Boet ikke rette sagsøgte

Lars Halgreen mod Lars Halgreen under konkurs. BS-19320/2020-SHR.

Skyldner, som havde indsigelser mod kurators indstilling af en kreditors krav til delvis godkendelse i skyldners konkursbo, anlagde sag mod boet. Da der reelt var tale om en tvist mellem skyldneren og den pågældende kreditor om, hvorvidt skyldneren skyldte kreditor det beløb, som kreditor havde anmeldt i boet, var boet ikke rette sagsøgte og blev derfor frifundet.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.