Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 sep 2020

Sø- og Handelsretten

Varemærkeretlig konsumption

Danske Vaerktoej ApS (Thürmer Tools ApS) mod S.V.S. Værktøj v/ Jørn Larsen. BS-1774/2020-SHR.

Sagsøger solgte værktøj på det danske marked, og var indehaver af EAN-stregkoder og varemærker. Varelageret i et af sagsøgers selskaber blev solgt til et andet selskab, der også handlede med værktøj. Henset til sagsøgers eget salg af varerne og samtykke til salg af varelageret ved overdragelsen heraf, forelå der konsumtion af sagsøgers varemærkerettigheder. Forbud og påbud nægtet.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.