Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

01 sep 2020

Sø- og Handelsretten

Voldgiftskendelse ikke ugyldig

Haarslev Invest ApS og Claus Østergaard Nielsen mod Haarslev Holding S.à.r.l. BS-12270/2019

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte en voldgiftskendelse om bl.a. konkurrenceretlige spørgsmål som ugyldig i medfør af voldgiftsloven § 37, stk. 2, nr. 2, litra a om tvistens art og heller ikke § 37, stk. 2, nr. 2, litra b om åbenbar uforenelighed med landets retsorden (ordre public).

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt