Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

11 jan 2021

Sø- og Handelsretten

Omkostninger i FOB-salg

Omkostninger i FOB-salg, BS-23440/2019-SHR

FOB-sælger blev frifundet for krav om betaling af omkostninger til flydekran i afskibningshavnen rejst af FOB-køberens kontraherende transportør. Sagen omfatter et spørgsmål om vedtagelse af værnetingsklausul i et konnossement.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.