Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

11 okt 2021

Sø- og Handelsretten

Aftalefortolkning

Winners Group ApS mod CEX.IO Ltd, BS-1834/2020-SHR

En aftale om at stille en betalingsløsning til rådighed for indskud til køb af kryptovaluta indeholdt blandt andet en angivelse af ”grove antagelser” om den forventede transaktionsvolumen. Transaktionsvolumen og dermed også det beregnede vederlag for løsningen blev lavere end forventet. Dette medførte ikke krav på efterbetaling. Resterende indeståender skulle tilbagebetales.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.